Người gửi: Dung Pham 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục  tư vấn pháp luật hôn nhân của công ty Luật Minh Khuê.

Giấy ly hôn không đề ngày tháng năm viết có hiêu lực không?

Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải gia đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình 2014;

-Bộ luật tố tụng dân sự 2004

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật dân sự

Nội dung

Chị có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn

Căn cứ vào khoản 1 điều 52 Luật hôn nhân và gia đình 2014, quy định về quyền yêu cầu ly hôn:

"Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn".

Theo quy định này thì vợ chồng có thể thảo thuận là thuận tình ly hôn hoặc đơn phương ly hôn, đơn xin ly hôn này một hoặc cả hai bên có thể viết tay hoặc điền theo mẫu. Do chị không nêu cụ thể là thuận tình ly hôn hay là đơn phương ly hôn, chỉ nên trong lúc cãi vã rồi viết đơn nhưng không ký, vậy xin được tư vấn cho chị theo hai trường hợp sau:

-Trường hợp ly hôn đơn phương: Khi đơn phương ly hôn thì sẽ xảy ra tranh chấp nên sẽ sử dụng đơn xin ly hôn hoặc đơn khởi kiện, dù là đơn xin ly hôn hay đơn khởi kiện thì đều phải có các nội dung bắt buộc theo quy định tại Điều 164 BLTTDS như sau:

"Điều 164. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn"

-Trường hợp vợ chồng chị thuận tình ly hôn thì sử dụng đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nội dung của đơn bao gồm các mục quy định tại Điều 312 BLTTDS như sau:

"Điều 312. Đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự

1. Người yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến Toà án có thẩm quyền quy định tại mục 2 Chương III của Bộ luật này.

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn."

Như vậy, nếu đơn ly hôn của chị hoặc chồng chị không có chữ ký thì đơn này sẽ không hợp lệ, Tòa án sẽ trả lại đơn và yêu cầu chị bổ sung thêm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH