Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

- Nghị định 126/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, việc kết hôn giữa công nhân Việt Nam với người nước ngoài được công nhận ở Việt Nam khi đáp ứng các điêu kiện sau:

- Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài;

Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

Công nhận việc kết hôn được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại Điều 38 của Nghị định 126/2014/NĐ-CP. Sau khi ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp, người đứng đầu Cơ quan đại diện ký và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo mẫu quy định.

Trình tự, thủ tục ghi vào sổ việc kết hôn

Bạn cần cung cấp các giấy tờ theo quy định tại Điều 38 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, bao gồm:

  • Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn theo mẫu quy định;
  • Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
  • Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;
  • Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu.

Thời hạn giải quyết việc ghi vào sổ việc kết hôn là 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. Trong trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn thì Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện trả lời bằng văn bản cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Như vậy, việc đăng ký kết hôn của bạn tại nước ngoài nếu đã đáp ứng các điều kiện như trên thì sẽ có giá trị pháp lý tại Việt Nam nếu được Sở tư pháp ghi vào sổ hộ tịch.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê