>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

Việc kết hôn giữa những người nước ngoài với nhau tại Việt Nam trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

2. Nghiêm cấm lợi dụng việc kết hôn có yếu tố nước ngoài để buôn bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Tham khảo văn bản pháp lý liên quan:

>> Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10