>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

 

Trả lời:

Uỷ ban nhân dân Phường trả lời như vậy là đúng. Vì theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định:

“Người được nhận làm con nuôi phải là người từ mười lăm tuổi trở xuống. Người trên mười lăm tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi người già yếu cô đơn”

Khoản 2 Điều 69 Luật này cũng quy định người nhận nuôi con nuôi phải “ hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên”.

Đối chiếu với các quy định trên đây, Y và chị H đều là những người hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, theo quy định của luật thì cả Y và chị H đều không đáp ứng đủ điều kiện về tuổi để nhận và được nhận làm con nuôi.

Các văn bản liên quan:

Luật Hôn nhân và gia đình  năm 2000 số 22/2000/QH10

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê