Để con đỡ vất mẹ tôi ở quê đã bán 1 miếng đất và cho tôi tiền trả nợ ngân hàng. Bây giờ 2 vc ly hôn thì phân chia tài sản căn hộ như thế nào? và trong trường hợp nào thì số tiền mẹ tôi cho tôi là tài sản riêng của tôi.
Trân trọng!
Người gửi: Dương Huy
 
 

Trả lời:

Tôi xin trả lời vấn đề của bạn như sau:

Thứ nhất về vấn đề chia tài sản khi ly hôn: điều 95 luật hôn nhân gia đình 2000 (văn bản thay thế: Luật hôn nhân gia đình năm 2014) quy định nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn như sau:

“1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch”.

Như vậy, về nguyên tắc căn hộ của anh chị sẽ được chia đều khi anh chị tiến hành ly hôn; tuy nhiên, tòa có thể xem xét về việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này để chia tài sản. Chị có thể đưa ra nhưng căn cứ, chứng cứ chứng minh phần đóng góp và tạo lập tài sản này khi tòa tiến hành giải quyết ly hôn cho anh chị.

Thứ hai về trường hợp được coi là tài sản riêng ( quy định tại điều 32 luật hôn nhân gia đình 2000):

- Tài sản có trước khi kết hôn;

- Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kì hôn nhân;

- Tài sản được chia riêng cho vợ/ chồng tiến hành trong thời kì hôn nhân;

- Đồ dung, tư trang cá nhân.

Xét thông tin bạn cung cấp cho bên tôi, thì số tiền bố mẹ bạn cho để trả ngân hàng không có xác lập là cho riêng bạn tại thời điểm đó. Như vậy tài sản đó không phải là tài sản riêng của bạn. khi tiến hành giải quyết ly hôn cho vợ chông bạn, tòa án tiến hành chia tài sản theo quy định của pháp luật.

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Chào bạn, Cám ơn bạn đã gửi những thắc mắc đến chuyên mục, dựa vào những dữ liệu bạn cung cấp tôi có thể trả lời bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Điều 27, 32, luật hôn nhân và gia đình

Về vấn đề số tiền mẹ của bạn cho trong thời kỳ hôn nhân

Theo điều 32 luật hôn nhân và gia đình quy đinh: “ Tài sản n nhân: riêng của vợ, chồng

1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.”

Như vậy thì tài sản của mẹ bạn cho bạn thuộc 1 điều 32 thì số tiền đó là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân nếu bạn chứng minh được mẹ bạn tặng riêng cho bạn.

Về vấn đề chia tài sản và cụ thể là cán hộ:

Theo điều 27 luật hôn nhân và gia đình:

Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

2. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.”

Theo đó nếu bạn chứng minh được căn hộ bạn mua được mua bằng tài sản riêng của bạn thì sẽ không phải chia tài sản. còn nếu bạn không chứng minh được thì bạn và chồng bạn sẽ chia tài sản đó theo phần công sức góp của vợ và chồng.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình