Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật hôn nhân và gia đình của công ty Luật Minh Khuê

Quyền nuôi dưỡng, chăm sóci con sau khi ly hôn ?

Quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

Luật hôn nhân và gia đình 2014.

2. Nội dung phân tích

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”.

Điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, có nghĩa rằng bạn sẽ phải chứng minh cho Tòa án về: tình hình sức khỏe, điều kiện về chỗ ở, việc làm, thu nhập hàng tháng, điều kiện chăm sóc, giáo dục,…

Theo đó, trong trường hợp của bạn, con bạn mới 14 tháng tuổi nên khi giải quyết ly hôn Tòa án sẽ giao cho bạn trực tiếp nuôi con, trừ trường hợp bạn không đủ điều kiện nuôi con hoặc bạn và chồng có thỏa thuận khác.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê