Chúng Em được 2 con chung, con gái Em đã lấy chồng, bây giờ con trai Em đang ở cùng với chồng Em. Ly hôn Em sẽ không phân chia tài sản, tất cả tài sản chung của hai vợ chồng Em xin để lại hết cho con. Như vậy Em phải làm đơn như thế nào ?

Xin luật sư tư vấn giúp Em,

Em xin cảm ơn luật sư, Công ty luật Minh Khuê đã hỗ trợ.

Người hỏi: Ngọc Hà

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân của công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

 Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Vấn đề của bạn công ty xin được giải quyết như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình 2014;

Bộ luật dân sự 2005

2. Luật sư tư vấn:

Chị muốn ly và muốn tặng tài sản chung cho con của hai anh chị thì chị có thể viết yêu cầu là không muốn chia tài sản chung của vợ chồng mà muốn tặng cho con sau đấy gửi kèm theo hồ sơ xin ly hôn. 

Ở đây, chị  cần xem xét tài sản chung của hai vợ chồng bạn là bao gồm những gì. Theo quy định tại điều 33 luật Hôn nhân và Gia đình 2014 :

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Những tài sản chung thuộc sở hữu chung của hai vợ, chồng, nên hai người có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. Do đó:

Trường hợp của chị có thể xảy ra hai khả năng:

Thứ nhất: Nếu hai vợ chồng chị đã thỏa thuận và chồng chị cũng đồng ý với quyết định của chị là  muốn tặng cho tài sản chung của hai vợ chồng chị cho con thì thỏa thuận của hai anh chị phải tuân theo các thủ tục như điều  điều 35 luật Hôn nhân và gia đình 2014 :

“ Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình”.

Thứ hai: Nếu chồng chị không đồng ý với quyết định của chị là tặng cho tài sản chung của hai vợ chồng cho các con thì chị có thể yêu cầu Tòa án xác định và phân chia khối tài sản chung theo công sức đóng góp của hai vợ chồng. nếu không thể xác định được công sức đóng góp chung của hai vợ chồng thì được xác định theo nguyên tắc là chia đều. Sau khi đã phân chia xong thì tài sản đấy sẽ thành tài sản riêng của chị  và chị hoàn toàn có thể làm thủ tục tặng cho theo hợp đồng tặng cho được quy định trong điều 465 Bộ Luật Dân sự 2005.

Nếu tài sản tặng cho là bất động sản thì hợp đồng tặng cho phải được công chứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo như điều 467 BLDS 2005

Điều 467. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Nếu tài sản tặng cho là động sản thì hợp đồng có thể lập thành văn bản hoặc giao kết bằng miêng. Đối với những động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng ký quyền sở hữu theo như quy định tại điều 466 BLDS 2005 :

“Điều 466. Tặng cho động sản

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”.

Như vậy, nếu sau khi ly hôn, tài sản chung của anh chị được giải quyết heo hai hướng mà chúng tôi đã nêu trên thì chị có thể thực hiện tặng cho tài sản theo hợp đồng dân sự thông thường là hợp đồng tặng cho để tiến hành tặng cho tài sản cho các con của mình.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê