1. Thời gian tòa án gọi ra tòa khi đã nộp đơn ly hôn là bao lâu ?

Thưa luật sư, Em xin hỏi: Em gửi đơn ly hôn trong thời gian bao lâu thì tòa án sẽ gọi ra tòa ạ ? Thời gian và quy trình giải quyết ly hôn như thế nào ? Việc ly hôn thuận tình và đơn phương khác nhau như thế nào ?
Rất mong nhận được sự trợ giúp của luật sư, Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: NV Minh

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn tại tòa án, gọi: 1900.1940

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi, vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

Trước tiên bạn phải xác định rõ bạn ly hôn dưới hình thức nào. Theo quy định của pháp luật có 2 hình thức ly hôn là đơn phương ly hôn và thuận tình ly hôn, 2 hình thức này hoàn toàn khác nhau cụ thể:

Thứ nhất, về bản chất thì đơn phương ly hôn là Ly hôn theo yêu cầu của một bên được quy định tại Điều 56, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 hay nói cách khác là việc chỉ một bên vợ, hoặc chồng muốn nộp đơn ra Tòa án yêu cầu giải quyết ly hôn mà người còn lại không đồng ý về việc ly hôn này. Còn thuận tình ly hôn là trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn dựa trên sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, còn nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn. Cụ thể được quy định tại Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Thứ hai, về hồ sơ chuẩn bị để ly hôn:

- Mẫu đơn:

+ Đơn ly hôn đơn phương có chữ ký của 1 bên vợ hoặc chồng – người trực tiếp nộp đơn ra Tòa yêu cầu giải quyết ly hôn (theo mẫu của Tòa án)

+ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có chữ ký của cả 2 bên vợ và chồng.(theo mẫu của Tòa án)

- Bản chính giấy chứng nhận đăng kí kết hôn của hai vợ chồng.

- Bản sao chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng.

- Bản sao chứng thực giấy khai sinh của con chung (nếu có).

- Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu của gia đình

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung của 2 vợ chồng: như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng kí xe,…(nếu có tranh chấp về tài sản).

Thứ ba, về trình tự và thời gian giải quyết:

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Điều 54. Hòa giải tại Tòa án

Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”

Theo đó, giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn sẽ theo trình tự, thủ tục giải quyết việc dân sự còn giải quyết yêu cầu ly hôn đơn phương giải quyết theo thủ tục của 1 vụ án dân sự theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2004; Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 (Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015). Cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp thuận tình ly hôn:

+ Sau khi vợ/chồng gửi hồ sơ xin ly hôn đến tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi 1 trong 2 vợ chồng cư trú, trong thời hạn 5 ngày làm việc tòa án sẽ kiểm tra đơn và gửi thông báo nộp tạm ứng án phí.

+ Sau khi nhận được thông báo tạm ứng án phí, nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp biên lai tiền tạm ứng án phi cho Tòa án.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc Tòa án tiến hành mở phiên hòa giải. Nếu Hòa giải không thành, xét thấy 2 bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Toà án công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận về tài sản và con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không thoả thuận được hoặc tuy có thoả thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Toà án quyết định.

+ Trong thời 7 ngày làm việc từ ngày hòa giải không thành (không thay đổi quyết định về việc ly hôn), nếu các bên không thay đổi ý kiến Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

- Đối với trường hợp ly hôn đơn phương:

+ Thụ lý đơn ly hôn (đơn khởi kiện): Sau khi nhận được đơn từ nguyên đơn, sau 5 ngày làm việc Tòa án phải xem xét có thụ lý đơn hay không. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Tòa án gửi thông báo cho nguyên đơn đóng tiền tạm ứng án phí, Tòa án ra quyết định thụ lý đơn ly hôn đơn phương từ thời điểm nguyên đơn nộp biên lai đã đóng tiền tạm ứng án phí theo quy định tại Điều 167 và Điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi 2011:

Điều 167. Thủ tục nhận đơn khởi kiện

Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

2. Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác;

3. Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

Điều 171. Thụ lý vụ án

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Toà án dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

3. Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

4. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì Toà án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.”

+ Hòa giải: Theo quy định tại Điều 54 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì hòa giải tại Tòa án là thủ tục bắt buộc trước khi đưa vụ án ra xét xử.Nếu hòa giải thành thì tòa án lập biên bản hòa giải thành và sau 7 ngày mà các đương sự không thay đổi về ý kiến thì Tòa án ra quyết định công nhận hòa giải thành và quyết định này có hiệu lực ngay và không được kháng cáo kháng nghị. Nếu hòa giải không thành Tòa án cũng phải lập biên bản hòa giải không thành sau đó ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định tại Điều 183, 186, 187,188, 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi 2011:

Điều 183. Thông báo về phiên hoà giải

Trước khi tiến hành phiên hoà giải, Toà án phải thông báo cho các đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự biết về thời gian, địa điểm tiến hành phiên hoà giải, nội dung các vấn đề cần hoà giải.

Điều 186. Biên bản hoà giải

2. Biên bản hoà giải phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của các đương sự có mặt trong phiên hoà giải, chữ ký của Thư ký Toà án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải.

Khi các đương sự thoả thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án dân sự thì Toà án lập biên bản hoà giải thành. Biên bản này được gửi ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

Điều 187. Ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

1. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Toà án phân công ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, Toà án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

Điều 188. Hiệu lực của quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

1. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

2. Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thoả thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe doạ hoặc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Điều 195. Quyết định đưa vụ án ra xét xử

2. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp ngay sau khi ra quyết định.”

+ Phiên tòa sơ thẩm: Sau khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử các bên được Tòa án gửi giấy triệu tập và được thông báo rõ về thời gian, địa điểm mở phiên Tòa sơ thẩm. Theo đó các bên phải có mặt, nếu không có mặt thì áp dụng theo quy định tại Điều 199 và Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi 2011:

Điều 199. Sự có mặt của nguyên đơn tại phiên toà

1. Nguyên đơn phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên toà.

2. Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thì nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.

Điều 200. Sự có mặt của bị đơn tại phiên toà

1. Bị đơn phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên toà.

2. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.”

Thứ tư, khác nhau về nghĩa vụ nộp tiền án phí sơ thẩm theo quy định tại Khoản 4, Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi 2011 thì đối với trường hợp ly hôn đơn phương thì nguyên đơn phải nộp án phí sơ thẩm, còn thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí sơ thẩm.

“Điều 131. Nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm

4. Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc Toà án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trong trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí sơ thẩm.”

Như vậy theo thủ tục trên thì khi bạn nộp đơn ra Tòa sau 5 ngày xem xét hồ sơ Tòa án sẽ có thông báo gửi cho bạn về việc có thụ lý hồ sơ của bạn hay không. Trân trọng ./.

>> Tham khảo ngay: Đơn phương ly hôn thì nộp đơn ở đâu ? Hồ sơ ly hôn đơn phương cần những gì ?

2. Thủ tục, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương ?

Xin chào luật sư, tôi có một vấn đề mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi lấy chồng từ năm 2008, khi cưới chồng thì tôi cũng mang thai luôn sau đó. Thời gian tôi mang thai và nuôi con tôi được 1 tuổi thì không có vấn đề gì xảy ra cả .

Chuyện xảy ra khi con tôi được hơn 1 tuổi thì anh ta bắt đầu nhậu nhẹt và dở thói vũ phu, tôi vẫn cố gắng vì con mà nhẫn nhục. Nhưng đến gần 2 năm nay anh ta còn ngoại tình, qua lại với người đàn bà khác và đỉnh điểm là về đánh tôi khiến tôi bị nhập viện và mang tiền trong nhà cho người đàn bà kia. Đến thời điểm này thì tôi không thể chịu đựng được nữa và chỉ mong nhanh chóng ly hôn được với anh ta. Nhưng anh ta lại không đồng ý ly hôn và còn thách thức tôi. Luật sư tư vấn giúp tôi là phải làm gì để ly hôn được với anh ta và thời gian ly hôn là bao lâu ?

Cảm ơn luật sư!

Thủ tục, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương ?

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương trực tuyến, gọi: 1900.1940

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều 56 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên
1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hônnếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.
3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

Theo căn cứ trên thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu ly hôn đơn phương

Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi vợ hoặc chồng cư trú.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin ly hôn

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai vợ chồng

- Bảo sao giấy khai sinh của con (nếu có)

- Các giấy tờ chứng minh tài sản chung (nếu có).

Các bước tiến hành thủ tục ly hôn:

- Bước 1: Bạn nộp hồ sơ tại TAND quận/huyện nơi bị đơn (chồng hoặc vợ) đang cư trú, làm việc;

- Bước 2: Sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ Tòa án sẽ ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí cho bạn;

- Bước 3: Bạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án;

- Bước 4: Tòa án thụ lý vụ án, tiến hành giải quyết vụ án theo thủ tục chung và ra Bản án hoặc quyết định giải quyết vụ án.

Thời gian giải quyết vụ án ly hôn đơn ly phương:

- Thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án;

- Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.1940 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay: Ly hôn đơn phương nộp đơn ly hôn đơn phương ở đâu ? cần xin xác nhận khu vực nào và xác nhận chồng hay vợ ?

3. Ly hôn đơn phương giành quyền nuôi con mất bao nhiêu thời gian ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi có con 24 tháng tuổi, hai vợ chồng tôi không còn tình cảm với nhau nữa, hai vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn kéo dài, chồng tôi còn bạo lực đánh đập tôi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn Ly hôn đơn phương và giành quyền nuôi con thì thời gian kéo dài bao lâu và nếu như chồng tôi vắng mặt, chồng tôi mà không đến thì tòa án có giải quyết việc ly hôn cho tôi không?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

Thời gian tòa án gọi ra tòa khi đã nộp đơn ly hôn là bao lâu ?

Luật sư tư vấn luật Hôn nhân gia đình trực tuyến - Ảnh minh họa

Trả lời:

- Thứ nhất là, Khi vụ án được đưa ra xét xử, chồng bạn có quyền và nghĩa vụ tham gia phiên tòa. Trong trường hợp chồng bạn với tư cách là bị đơn không tham gia phiên tòa khi được tòa án triệu tập thì xử lý theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể, như sau:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Như vậy, có nghĩa là nếu Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, mà chồng bạn phải có mặt tại phiên tòa, nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan và không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt.

- Thứ hai, về quyền nuôi con, chăm sóc con của bạn thì căn cứ theo Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, như chị có trình bày ở trên, thì con chị dưới 36 tháng (cụ thể là con chị 24 tháng), Chị sẽ có quyền nuôi con trong trường hợp này, trừ khi chị không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Thứ ba, Theo quy định tại Điều 203 của Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;

b) Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;

c) Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;

d) Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;

đ) Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;

e) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

g) Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

3. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều này, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

a) Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

b) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

c) Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

d) Đưa vụ án ra xét xử.

4. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Như vậy, theo quy định trên, thì thời hạn giải quyết việc ly hôn đơn phương của chị tối đa sẽ là 04 tháng, đồng thời nếu như vụ án có tính chất phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì được gia hạn nhưng không quá 02 tháng. Trong thời hạn 01 tháng kế từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trong trường hợp có lý do chính đáng, thời hạn này là 02 tháng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.1940 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem ngay: Không ký vào đơn ly hôn thì chồng có ly hôn đơn phương được không? Phải làm gì khi không muốn ly hôn?

4. Thời hạn giải quyết ly hôn đơn phương mất bao nhiêu thời gian ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em năm nay 23 tuổi kết hôn được hơn 2 năm nhưng vì mẫu thuẫn vợ chồng nên đã nộp nó đơn ly hôn được hơn 7 tháng nhưng chưa thấy toà gọi. Lý do ly hôn là do chồng em có bồ ạ. Vậy cho e hỏi có cách nào đẩy nhanh thời gian thụ lý hơn không ạ ?
Cảm ơn!

Video - Tư vấn thủ tục giải quyết ly hôn đơn phương

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Về thời gian giải quyết ly hôn đơn phương, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hướng dẫn sau:

1. Thủ tục nhận và giải quyết đơn kiện

Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thủ tục giải quyết đơn kiện như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án;

+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết;

2. Thụ lý đơn

+ Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, thông báo cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí.

+ Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

3. Phân công thẩm phán, giải quyết vụ án:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

+ Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thụ lý, tùy từng trường hợp tòa án ra một trong các quyết định sau đây:

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; Tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án hoặc Đưa vụ án ra xét xử.

+ Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng

Như vậy, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương có thể kéo dài từ 4 - 6 tháng.

4. Về căn cứ ly hôn đơn phương:

Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định:

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Mà ngoại tình là một trong những hành vi khiến cho quan hệ vợ chồng lâm vào trầm trọng theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP. Mặc dù không thể tác động để rút ngắn thời gian giải quyết ly hôn nhưng nếu có căn cứ để ly hôn theo Điều 56 thì Tòa án sẽ giải quyết ly hôn cho bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.1940 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay: Ly hôn đơn phương vì chồng bạo lực gia đình, chia tài sản và quyền nuôi con sẽ như thế nào ?

5. Có con với người khác khi chưa ly hôn thì giải quyết như thế nào?

Thưa luật sư! Luật sư cho con hỏi.con đã li thân chong 1 năm nhưng vẫn chưa li hôn. trong thời gian 1nam li thân con và chồng cũng không liên lạc gì với nhau . giờ con lỡ có bầu với người yêu con thì giờ con phải làm sao ạ. con cũng không muốn bỏ đứa bé. con cũng không muốn ai biết con có bầu, con tự nuôi nó được không ạ. Xin giữ bí mật giùm con

-Nguyen Ha

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì việc bạn tự mình nuôi con không hề bị pháp luật can thiệp. Bạn hoàn toàn có thể sinh con và nuôi con theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến việc đăng ký khai sinh cho cháu. Trong trường hợp bạn chưa tiến hành thủ tục ly hôn thì khi đăng ký khai sinh cho cháu tại UBND xã, phần họ tên cha của cháu sẽ phải ghi tên của người chồng hiện tại của bạn chứ không thể ghi theo tên của người cha ruột của cháu.

Ngoài ra, việc bạn có con với người khác trước khi tiến hành thủ tục ly hôn có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án. Bạn có thể bị chồng khởi kiện vì vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng. Như vậy, trong trường hợp này, cách tốt nhất là bạn nên thỏa thuận với chồng để cùng làm đơn thuận tình ly hôn. Trong đơn cần nêu rõ sự thỏa thuận của 2 vợ chồng về việc phân chia tài sản chung và quyền nuôi con chung ( nếu có). Đơn ly hôn được gửi đến TAND cấp huyện nơi cư trú của vợ hoặc chồng.

6. Thời gian giải quyết đơn ly hôn ?

Thưa luật sư! Em có câu hỏi muốn nhờ Luật Minh Khuê trả lời giúp Tháng 10/2016 vợ chồng em có nộp đơn thuận tình ly hôn lên toà án quận.sau khi đóng tiền phí thụ lý toà án co gọi hai vợ chồng em lên để giải quyết nhưng chồng em không lên.toà án thông báo là không giai quyết tiếp được. Đến 11/3/2017 em lại làm đơn đơn phương nộp len toà án nhưng đến giờ vẫn chưa được gọi lên đóng phí thụ lý. Xin công ty luật cho em biết thời gian thụ lý và giai quyết đơn đơn phương là bao lâu? Và có mất phí giải quyết không ạ. Hiện tại em đã ra ngoài sinh sống từ 10/2016.và vợ chồng em chưa có con cái.về tài sản chung cũng không có! Em xin chân thành cám ơn!

-Nguyễn Thị Dung

Trả lời:

Khoản 1 điều 203 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phiên tòa sơ thẩm như sau:

Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thông thường, tổng thời gian giải quyết ly hôn đối với trường hợp đơn phương ly hôn trong hạn 170 ngày. Án phí ly hôn đơn phương không có tranh chấp là 300 000 đồng. Trong trường hợp có tranh chấp về tài sản thì tùy thuộc vào giá trị tài sản tranh chấp mà tòa án thu thêm mức phí theo quy định.

7. Thời gian giải quyết đơn ly hôn là bao lâu ?

Thưa luật sư! Tôi xin Luật sư giải đáp cho tôi được hiểu: 1 Tôi là người bị đơn và phần thủ tục ly hôn, thỏa thuận nuôi con cả 2 bên đã thống nhất và ký vào biên bản xong. 2. Đến phần phân chia tài sản chúng tôi không thỏa thuận được và tôi đã đề nghị tòa đứng ra phân chia theo đúng pháp luật và ký vào biên bản xong tôi về. Đến nay đã hơn 1 tháng mà tôi chưa thấy bên tòa án có động tĩnh gì hoặc thông tin lại cho tôi được biết. Tôi chỉ hỏi thời gian chờ đợi tòa gọi ra để phân chia tài sản là bao lâu và như mục 1 thì tôi đã được coi là ly hôn chưa. Tôi xin chân thành cảm ơn!.

-Nguyễn Hoang Mai

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 54 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì hòa giải tại Tòa án là thủ tục bắt buộc trước khi đưa vụ án ra xét xử.Nếu hòa giải thành thì tòa án lập biên bản hòa giải thành và sau 7 ngày mà các đương sự không thay đổi về ý kiến thì Tòa án ra quyết định công nhận hòa giải thành và quyết định này có hiệu lực ngay và không được kháng cáo kháng nghị. Nếu hòa giải không thành Tòa án cũng phải lập biên bản hòa giải không thành sau đó ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định

Như vậy, trong trường hợp của bạn, sau khi tiến hành hòa giải, tòa án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử tòa sẽ phải mở phiên tòa xét xử

Nếu 2 vợ chồng bạn mới chỉ ký vào biên bản hòa giải thì chưa thể được coi là đã ly hôn. Thủ tục ly hôn chỉ được hoàn tất sau khi được giải quyết bằng một bản án hay quyết định của tòa án. Do đó, chỉ sau khi thẩm phán tòa án giao cho bạn bản án thì mới được coi là đã ly hôn.

8. Đơn phương ly hôn giải quyết hết bao lâu ?

Thưa luật sư! em muốn nhờ luật sư giúp em, vợ chồng em đã cưới đc 2 năm, em đã có thai 1 lần nhưng là chửa ngoài tử cung và bị cắt 1 bên vòi trúng, hiện nay còn 1 bên thì lại bị tắc, nên khả năng sinh sản của em rất khó. Cuộc sống của 2 vợ chồng cũng không hòa hợp, bất đồng quan điểm và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. mỗi khi có mâu thuẫn thì gia đình chồng em cũng luôn đứng về phía con trai mình, có khi còn xui chồng em đi lấy người khác. Cũng vì khả năng sinh sản khó khăn nên em muốn ly hôn, tạo cơ hội cho chồng em đi lấy người khác để làm tròn trách nhiệm của người con trai trong gia đình. Nhưng về thủ tục ly hôn cần: đơn ly hôn, bản sao CMND, bản sao sổ hộ khẩu, chứng từ chứng minh tài sản chung, bản sao giấy khai sinh của con, giấy đang ký kết hôn. hiện tại 2 vợ chồng vẫn sống chung với bố mẹ nên ko có tài sản chung, con cũng chưa có, còn những thứ khác e đều có đủ, chỉ riêng sổ hộ khẩu do chưa nhập khẩu nên e ko có tên trong sổ hộ khẩu thì có được không ạ? và nếu được thì thời gian giải quyết hết bao lâu ạ?

-Nguyễn Thị Ngọc

Thủ tục, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương ?

Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, để giải quyết việc ly hôn được nhanh chóng và đơn giản nhất, bạn nên thỏa thuận với chồng cùng làm đơn thuận tình ly hôn.

Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau: Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Hồ sơ xin thuận tình ly hôn gồm: (Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường Bưu điện)
+ Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn (theo mẫu/mẫu của Tòa án);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);
+ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của vợ/chồng (bản sao chứng thực);
+ Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ); Đăng ký xe; sổ tiết kiệm… (bản sao chứng thực).

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì bạn chỉ cần có sổ hộ khẩu mình đăng ký thường trú chứ không cần phải có chung sổ hộ khẩu với chồng. Thông thường thời gian giải quyết ly hôn thuận tình tối đa là 04 tháng.

9. Thủ tục và nơi nộp đơn ly hôn ?

Thưa luật sư! Vợ chồng em kết hôn được 4 năm, hiện có 2 con 4 tuổi và 6 tháng. Do chồng e ngoại tình nên vc e quyết định ly hôn. Vc em mới mua đc căn nhà tại phố Vĩnh Phúc-Ba Đình-HN nhưng chưa làm đc hộ khẩu. Chồng em mới cắt khẩu ở quê(Hải dương). Me con em thì khẩu vẫn ở nhà e(Hoà Bình). Giờ vc em đồng tình ly hôn, tự thoả thuận em sẽ nuôi 2 con, và nhà mẹ con e ở. Vậy a/c cho em hỏi em có thể nộp đơn ly hôn tại khu vực em mới mua nhà đc không? Và thủ tục cần những gì với ạ. Em cám ơn a/c.

-Nguyễn Hồng Thư

Về điều kiện thực hiện thủ tục thuận tình ly hôn cần đáp ứng các điều kiện về mặt nội dung, hình thức, điều kiện về sự thỏa thuận các bên về vấn đề ly hôn… cụ thể:

+ Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn;
+ Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;
+ Sự thoả thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con.
+ Đối với trường hợp các bên chỉ tranh chấp một trong các vấn đề về tài sản, nuôi con, tình cảm.. Tòa án sẽ giải quyết tranh chấp theo thủ tục chung về ly hôn đơn phương.

Thủ tục thuận tình ly hôn được tiến hành như sau:

+ Nộp hồ sơ về việc xin thuận tình ly hôn tại Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi cư trú, làm việc của vợ hoặc chồng;
+ Tòa án kiểm tra đơn và ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí sau khi nhận đơn khởi kiện cùng hồ sơ hợp lệ;
+ Nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án;
+ Sau khi tòa án tiến hành mở phiên hòa giải, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành (không thay đổi quyết định về việc ly hôn) nếu các bên không thay đổi ý kiến Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Như vậy, nếu 2 vợ chồng bạn thuận tình ly hôn thì bạn có thể nộp đơn tại TAND cấp huyện quận Ba Đình nếu có văn bản thỏa thuận cả 2 vợ chồng đồng ý lựa chọn tòa án này để giải quyết việc ly hôn.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật hôn nhân gia đình cũng như vấn đề ly hôn vui lòng gọi trực tiếp để trao đổi với luật sư thông qua số tổng đài luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến, gọi: 1900.1940 (nhấn máy lẻ phím 1) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê