Có thể đăng ký theo KT3 được không? Tôi đã mang sổ KT3 ra phường để hỏi nhưng họ không chấp nhận làm khai sinh cho cháu. Nếu đến tháng 10 gia đình chúng tôi mới đủ điều kiện nhập khẩu thì lúc đó khai sinh có được không?  Mức xử phạt khai sinh muộn được tính như thế nào?

Gửi bởi: Ngô Đức Hải

.Thủ tục khai sinh cho con khi chưa có hộ khẩu thường trú

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Theo Điểm a Điều 1 Mục II của Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp xã), nơi người mẹ đăng ký thường trú; trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú.”

Vợ anh không có nơi đăng ký thường trú nhưng đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới nên Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi mà vợ anh đang đăng ký tạm trú KT3 có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con anh.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê