Vợ tôi thì lấy rồi mà hiện tại không biết vợ cũ ở đâu để mượn. Còn quyết định của tôi thì chưa thấy từ tháng 09 năm 2012 đến nay. Vậy tôi xin hỏi bây giờ tôi lên tòa án lấy bản quyết định của tôi liệu tòa án có còn lưu bản quyết định của tôi trong hồ sơ không và liệu tòa án cho đưa không.

Xin trân thành cảm ơn quý văn phòng luật!

Người gửi: Ha Nguyen

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014

2. Nội dung trả lời:

Sao y bản chính là việc sao chép nguyên văn cả về hình thức và nội dung của văn bản chính và có dấu thị thực của cơ quan nhà nước. Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, cơ quan có thẩm quyền xác nhận sao y bản chính các tài liệu, văn bản gốc là các công chứng viên, người đại diện có thẩm quyền của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội ban hành văn bản được sao y, cơ quan nào đã ban hành văn bản thì cơ quan đó có thẩm quyền cấp bản sao văn bản.

Về thẩm quyền sao y bản chính đối với bản ánl, thì bản án à một trong những văn bản đặc thù phải tuân thủ theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành. Điều 241 Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án đương sự sẽ được Tòa án giao hoặc gửi bản án cho các đương sự khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp và trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên tòa các đương sự sẽ được Tòa án cấp trích lục bản án nếu có yêu cầu. Do đó, bản án chỉ được cơ quan duy nhất là Tòa án nhân dân sao từ bản chính dưới hình thức trích lục.

Như vậy, Tòa án sẽ tiến hành việc sao lưu quyết định ly hôn của anh trong hồ sơ.

Điều 29. Nhận bản án, quyết định

1. Khi nhận bản án, quyết do Toà án gửi, Chánh án Toà án phải kiểm tra, vào sổ nhận bản án, quyết định.

Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự, ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và tên Toà án đã ra bản án, quyết định; họ, tên, địa chỉ của đương sự và tài liệu khác có liên quan.

2. Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định phải lập biên bản, có chữ ký của hai bên giao nhận.

3. Trong trường hợp nhận được bản án, quyết định và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì Chánh án Toà án phải thông báo bằng văn bản cho Toà án đã chuyển giao biết trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, trừ trường hợp Toà án nơi đã xét xử sơ thẩm.” 

Như vậy Tòa án vẫn sẽ trả lại quyết định đó cho bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật MInh Khuê 

-------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình