Tuy nhiên, sau khi ly hôn, tôi phát hiện ra vợ tôi không phải thuê nhà mà đã có nhà ở, bên cạnh đó lại có những thái độ không hợp tác và không tôn trọng tôi trong việc giáo dục con cái. Tôi muốn giảm mức chu cấp cho con xuống thì cần phải làm những điều gì? Có cần phải chứng minh tài chính không? Lương tôi vẫn như cũ tuy nhiên tôi phải tự mình trả nợ ngân hàng khiến thu nhập của tôi không còn nhiều.

Tôi xin chân thành cảm ơn!!

Người gửi: T.Q.B

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn luật hôn nhân, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình.

2. Nội dung trả lời:

Tại Khoản 24, Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, là người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này”

Đồng thời, Mục 11 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình quy định cụ thể về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn (Điều 92 Luật Hôn nhân và gia đình) như sau:

“Khi áp dụng quy định tại Điều 92 cần chú ý một số điểm sau đây:

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.”

Như vậy, con bạn hiện nay được 8 tuổi (chưa thành niên) nên bạn vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn. Về mức cấp dưỡng và phương pháp cấp dưỡng được quy định tại Điều 116 và 117 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

"Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết."

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay vợ bạn đã có nhà và có thái độ không tôn trọng bạn trong việc giáo dục con cái. Đồng thời, theo bạn mức cấp dưỡng hiện tại (4,1 triệu) so với khả năng tài chính của bạn là chưa phù hợp. Như vậy, theo những quy định trên thì bạn có thể thỏa thuận với vợ về việc cấp dưỡng cho con. Trong trường hợp bạn và vợ không thể thỏa thuận được về việc cấp dưỡng  thì bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật Hôn nhân và gia đình và yêu cầu Tòa án giải quyết, căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng (con bạn) (Khoản 1 Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Để có thể thay đổi mức cấp dưỡng thì bạn nên cung cấp cho Tòa án những căn cứ chứng minh khả năng tài chính của vợ bạn, của vợ bạn, nhu cầu thiết yếu của con..., thái độ của vợ bạn (không tôn trọng bạn trong việc giáo dục con). Căn cứ vào những thông tin đó, Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu của bạn.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email hoặc qua  1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê