>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Công ước La Haye 1993;

2. Phân tích các vấn đề pháp lý liên quan:

Năm 2010, Việt Nam đã ký Công ước La Haye 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác về các vấn đề con nuôi liên quốc gia, trong đó Mỹ cũng là một thành viên của Công ước này.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật nuôi con nuôi 2010, thì trường hợp này được xác định là nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.Tuy  nhiên, để được nuôi hay không cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định tại Điều 29 về Điều kiện với người nhận nuôi con nuôi và Điều 08 về Người được nhận làm con nuôi.

Như vậy, để nhận nuôi con trong trường hợp của anh/chị, thì thực hiện theo thủ tục Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, được quy định tại Chương III Luật Nuôi con nuôi 2010.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê