Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực;

- Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ – CP;

- Thông tư 08a/2010/TT – BTP ngày 25/3/201 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ , sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Thông tư 05/2012/TT – BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08a/2010/TT – BTP ngày 25/3/201 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ , sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 12/2009/QĐ – UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội.

>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  - 1900 6162

Tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh?
Tư vấn thủ tục đăng ký khai sinh - Ảnh minh họa

2. Luật sư tư vấn:

Hồ sơ: 01 bộ: miễn phí.

Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký lại việc sinh;

- Bản sao khai sinh đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Nếu không có thì công dân viết giấy cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai sinh không còn lưu giữ được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan;

- Bản chính Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ thay cho giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền);

- Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu; Sổ đăng ký thường trú của người có yêu cầu;

Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh nhân dân / hộ chiếu của người có yêu cầu (hoặc người ủy quyền);

- Sổ đăng ký thường trú hoặc tạm trú của người có yêu cầu

Thẩm quyền giải quyết và trình tự thủ tục: giống như nhận con có yếu tố nước ngoài.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

---------------------------------------------- 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng