Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực

- Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ-CP

- Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/201 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ , sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Hà Nội.

 

Thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài – Sở Tư pháp Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thành phố; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

 

Trình tự thủ tục:

Công dân điền thông tin => cán bộ một cửa tiếp nhận => bộ phận một cửa tiếp nhận => phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài giải quyết => bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo quy định.

- Nếu hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì cán bộ một cửa phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì cán bộ một cửa hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định

- Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết .

Hồ sơ: 01 bộ: lệ phí 1.000.000 đồng

- Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy khai sinh của người con;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận là cha, mẹ và của người được nhận là con (bản sao có chứng thực, hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu);

- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là  con (bản sao có chứng thực, hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu);

- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con (ví dụ: thư, ảnh, băng đĩa hình, kết quả giám định về y học … ).

- Văn bản thỏa thuận quốc tịch cho con của người cha, người mẹ (trường hợp người con chưa đăng ký khai sinh).

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê