Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

Nội dung phân tích:

1. Về quyền nuôi con 

"Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Theo đó, trước hết bạn và vợ có quyền thỏa thuận với nhau xem ai là người trực tiếp nuôi con. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì người nuôi con sẽ được căn cứ theo quy định tại điều 81 luật HNGĐ. Con bạn chưa được 2 tuổi tức là chưa đủ 36 tháng tuổi, theo khoản 3 điều 81 của luật HNGĐ thì con dưới 36 tháng sẽ giao cho mẹ trực tiếp nuôi, tuy nhiên, vợ bạn lại đang thất nghiệp nên có thể được xem như là không đủ điều kiện trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con. Vì vậy, bạn có thể đề nghĩ Tòa xem xét giao con cho mình (người chồng) trực tiếp nuôi con.

2. Quyền đón con về chơi

Căn cứ điều 82, 83 của luật HNGĐ:

"Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con."

Như vậy, nếu anh không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng con mình, anh có quyền thăm nom chăm sóc con mà không ai được cản trở, và người trực tiếp nuôi con cũng như các thành viên trong gia đình không có quyền cản trở anh. Vậy, anh đương nhiên có quyền đón con về chơi. Tuy nhiên, trong thời hạn bao lâu thì pháp luật không quy định rõ. Anh có thể thỏa thuận với người mẹ trực tiếp nuôi con để có được 1 khoảng thời gian thích đáng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê