Như vậy nếu ly hôn thì tôi có quyền nuôi con của tôi không? Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư! Người gửi: L.K

>> Tư vấn quy định của pháp luật về nuôi con: 1900.1940

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

" 2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Như vậy, con bạn được giao trực tiếp cho mẹ nuôi nếu không có thỏa thuận nào khác. Trong trường hợp này, vợ bạn đã bỏ con vì vậy, vợ bạn đã tự từ bỏ quyền nuôi con. Nếu vợ và bạn tranh chấp quyền nuôi con khi tiến hành ly hôn tại Tòa Án bạn có thể thỏa thuận với vợ về quyền nuôi con hoặc trình bày hoàn cảnh  hiện tại và những điều kiện thuận lợi bạn có cho con trước tòa. Tòa án sẽ xem xét các yếu tố liên quan để quyết định quyền nuôi con.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình - Công ty luật Minh Khuê