Tôi muốn hạn chế quyền thăm nom nuôi dưỡng con của Chồng tôi thì phải làm thủ tục như thế nào?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư         

Người gửi: Ngọc Quyên

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tư vấn quy định về quyền thăm con sau ly hôn ?

Tư vấn quy định về quyền thăm con sau ly hôn - Ảnh minh họa

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vân đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.

2. Nội dung phân tích:

Tại khoản 3, Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.  Như vậy, việc thăm nom con sau khi ly hôn   vừa là quyền và đồng thời cũng là nghĩa vụ của chồng bạn. Bạn không được phép hạn chế quyền này.    

Tuy nhiên, theo mục 2, khoản 3, điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Bạn cho rằng chồng cũ của bạn có phẩm chất đạo đức không tốt, bạn e sợ rằng việc chồng đến thăm con sẽ gây ảnh hưởng xấu tới con, làm ảnh hưởng tới việc giáo dục con của bạn. Nếu bạn chỉ dựa vào lý do chồng mình có phẩm chất đạo đức không tốt để hạn chế quyền thăm con là không đúng. Nếu bạn chứng minh được việc chồng bạn lạm dụng quyền  tới thăm nom con sau khi ly hôn  để chỉ bảo con những điều không tốt, làm cản trở tới quá trình giáo dục con của bạn thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chồng bạn.

Thủ tục pháp lý:

Bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chồng bạn. Bên cạnh đó, bạn sẽ phải cung cấp cho Tòa án những  bằng chứng chứng minh việc chồng bạn lạm dụng quyền thăm nom con để gây cản trở, làm ảnh hưởng tới việc giáo dục con của bạn.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê