1. Tư vấn về thời gian giải quyết ly hôn đơn phương ?

Kính chào luật sư! Tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Con gái tôi muốn ly hôn với chồng, không có tranh chấp gì về tài sản, con chung. Nhưng con rể tôi không chịu ký vào đơn. Đến nay đã hơn hai tháng rồi nhưng chưa thấy giải quyết. Tôi xin hỏi là thời gian giải quyết đối với trường hợp ly hôn đơn phương là bao lâu ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: M.L

Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình về ly hôn, quyền nuôi con, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào cô, cảm ơn cô đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, về vấn đề của cô xin được tư vấn cho cô như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

-

-

- Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Về thẩm quyền giải quyết

Về vấn đề ly hôn đơn phương thì Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định như sau:

“Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.”.

Theo đó, thì nguyên nhân ly hôn được Tòa án xem xét giải quyết đối với trường hợp ly hôn đơn phương đó là: hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Để biết được thế nào là tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài và mục đích của hôn nhân không đạt được thì căn cứ vào quy định tại mục 8 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP như sau:

“a.1. Được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi:

- Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

- Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;

a.2. Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại điểm a.1 mục 8 này. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.

a.3. Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.”

Khi xét thấy có đủ căn cứ cho ly hôn thì Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn, việc giải quyết sẽ được thực hiện Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Theo đó, cô cần xác định được là con gái cô đã nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp nào, tòa án đó có thẩm quyền giải quyết hay không?

Về việc phân định thẩm quyền giải quyết của Tòa án căn cứ theo quy định tại Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự như sau:

“Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này;”

Bên cạnh đó, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011 cũng quy định như sau:

“Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;”

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn (con rể cô) đang cư trú hoặc làm việc có thẩm quyền giải quyết đối với tranh chấp về hôn nhân gia đình. Cô cần xác minh cho đúng nơi nộp đơn để Tòa án có căn cứ giải quyết.

2. Trình tự, thời gian giải quyết

Khi con gái cô đã gửi đơn ly hôn đến Tòa án có thẩm quyền, tòa án sẽ nhận đơn và thông báo về việc thụ lý như sau:

“Điều 167. Thủ tục nhận đơn khởi kiện

Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;”

Điều 171. Thụ lý vụ án

“1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Toà án dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

3. Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

4. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì Toà án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.”

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi thụ lý, Chánh án Tòa án sẽ phân công một Thẩm phán để giải quyết vụ án, và thông báo bằng văn bản cho đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và Viện Kiểm Sát cùng cấp về việc thụ lý.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo, người được thông báo phải gửi cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Thời hạn chuẩn bị xét xử được quy định như sau:

“Điều 179. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này, thời hạn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;”

Trong thời gian chuẩn bị xét xử, Tòa án sẽ tiến hành hòa giải đoàn tụ, việc hòa giải sẽ được tiến hành 02 (hai) lần, nếu trong phiên hòa giải, hai bên thống nhất được việc đoàn tụ, không muốn ly hôn nữa thì Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Hoặc nếu không hòa giải được, tòa án sẽ ra quyết định hòa giải không thành và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa (trường hợp có lý do chính đáng thì thời gian này sẽ là hai tháng).

Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay: Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương của Tòa Án ?

2. Tư vấn thời gian ly hôn đơn phương ?

Thưa luật sư: Cho em hỏi thêm là em nộp đơn ly hôn đơn phương tới giờ gần 1 tháng nhưng vẫn chưa nhận được giấy báo nộp tiền ứng phí hay là giấy báo thụ án thì em phải đợi thêm bao lâu nữa. Và trong trường hợp bên tòa án gửi giấy báo triệu tập nhưng chồng em không đi thì tòa án có giải quyết cho em không ạ. Em xin cảm ơn !

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Được biết bạn nộp đơn ly hôn đơn phương tới giờ gần 1 tháng nhưng vẫn chưa nhận được giấy báo nộp tiền ứng phí hay là giấy báo thụ án. Theo Điều 179 Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội quy định Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này, thời hạn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật này, thời hạn là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a và một tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Mặt khác, theo Điều 27 Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

" 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

5. Tranh chấp về cấp dưỡng.

6. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định. "
Trường hợp vợ hoặc chồng xin ly hôn theo diện đơn phương, theo quy định của Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự thì thời gian giải quyết vụ án ly hôn trong trường hợp này là 4 tháng kể từ ngày thụ lý án, nhưng nếu vụ án ly hôn có tính chất phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian giải quyết là 6 tháng kể từ ngày thụ lý án.

Sau khi đã có đủ các giấy tờ trên chị nộp lên toà án và nộp án phí (khi toà án đã thụ lý). Án phí với các vụ án ly hôn không phân chia tài sản là 200.000 đồng. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo, người khởi kiện phải nộp tiền. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp biên lai.

Thứ hai , Trong trường hợp này nếu như mà bạn là nguyên đơn, bạn làm đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn sau đấy chồng bạn được Tòa án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt, không có lý do chính đáng, không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt chồng bạn ( Căn cứ theo điểm b Khoản 2 Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi 2011). Và nếu bạn có đưa ra đủ căn cứ chứng minh là đủ điều kiện để ly hôn thì Tòa án sẽ ra bản án đồng ý cho bạn ly hôn với chồng mình . Trong trường hợp này nếu như Tòa án tiến hành xét xử vụ án ly hôn của bạn thì Tòa áncó nghĩa vụ tuyên án ngay tại Phiên Tòa. Còn diễn biến phiên Tòa như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào quá trình xét xử và diễn biến của phiên Tòa, và cũng dựa vào tình hình thực tế mối quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng bạn , và Tòa sẽ xét xử có cho phép ly hôn hay không dựa trên những căn cứ ly hôn trong mối quan hệ của vợ chồng bạn .

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời hạn tòa án triệu tập khi tiến hành ly hôn đơn phương ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương là bao lâu ?

Các vụ việc ly hôn đơn phương thường kéo dài hơn so với quy định của pháp luật xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Luật Minh Khuê tư vần và đưa một số quy định pháp luật về thời gian giải quyết thủ tục ly hôn :

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Thủ tục ly hôn bao gồm:

1. Đơn xin ly hôn, có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn về hộ khẩu và chữ ký của bạn. Trong đơn bạn cần trình bày các vấn đề sau:

- Về kết hôn: Ở đâu? Thời gian? Kết hôn có hợp pháp không? Mâu thuẫn xảy ra khi nào? Mâu thuẫn chính là gì? Vợ chồng có sống ly thân không? Nếu có thì sống ly thân từ thời gian nào tới thời gian nào?

- Về con chung: Cháu tên gì? Sinh ngày tháng năm nào? Nay xin ly hôn chị có yêu cầu gì về giải quyết con chung (có xin được nuôi cháu không, Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha cháu như thế nào)?

- Về tài sản chung: Có những tài sản gì chung? có giấy tờ kèm theo (nếu có). Nếu ly hôn chị muốn giải quyết tài sản chung như thế nào?

- Về nợ chung: Có nợ ai không? có ai nợ vợ chồng không? Tên, địa chỉ và số nợ của từng người? Chị muốn giải quyết như thế nào?

2. Bản sao Giấy khai sinh của các con;

3. Bản sao Giấy CMND, sổ hộ khẩu của cả 2 vợ chồng

4. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trường hợp không có bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thì phải xin xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký kết hôn.

2. Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 của Quốc hội (Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội)Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội quy định:

"a) Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;"

=> Vậy đối với đơn phương ly hôn thì phải nộp hồ sơ tại TAND cấp huyện nơi mà người còn lại cư trú.

Thưa luật sư, Con muốn ly hôn đơn phương nhưng con không giữ được 2 tờ đăng kí kết hôn. Vậy có được không ạ ? Cảm ơn!

=> Nếu bạn không có giấy đăng ký kết hôn bạn không thể yêu cầu đơn phương ly hôn được. Bạn có thể làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật.

Thưa luật sư, Dạ cho em xin hỏi em muốn ly hôn Đơn Phương, vợ chồng em không sống chung với nhau 3 năm nay rồi giờ em muốn ly hôn đơn phương mà vợ em đang ở BD em thì ở VT. Cho em xin hỏi em gửi đơn khởi kiện ly hôn qua đường bưu điện được không ạ vì lý do em mắc làm em không đi lên tòa án nhân dân tỉnh BD được.

=> Bạn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện được.

Thưa luật sư, Em là người Việt Nam, lấy chồng người Hàn Quốc, chưa có đứa con nào, hiện tại em vẫn còn ở Việt Nam vì lý do chồng em không gửi hồ sơ xin cấp visa, vợ chồng có gây nhau và em không thể liên lạc với chồng em khoảng 1 năm nay,không tin tức gì. Vậy Luật Sư cho em hỏi: chồng em có thể tự đơn phương ly hôn bên Hàn Quốc mà không cần đến chữ ký đồng ý của em được không? Có thể tự xin được giấy độc thân để qua Việt Nam lấy vợ khác nữa được không? Nếu như cả 2 bên đồng ý ly hôn thì em có được quyền lợi gì không?em có bị thiệt thòi gì không?

=> Nếu bạn muốn ly hôn bên Hàn Quốc thì bạn phải tuân theo trình tự, thủ tục bên Hàn Quốc, pháp luật Việt Nam không điều chỉnh. Việc chồng bạn xin giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân cũng theo pháp luật Hàn Quốc.

Thưa luật sư, Cho tôi hỏi gia đình vợ chồng tôi muốn làm thủ tục ly hôn thì như thế nào ạ? gia đình tôi có 5 thành viên ,2 trai 1 gái ,2 trai đã có công việc ổn định riêng 1 gái đang học đại học. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục ly hôn như thế nào và nếu ly hôn đơn phương thì chi phí cho ly hôn như thế nào đối với người đâm đơn, trường hợp 2 bên đều đồng ý thì thủ tục như thế nào và phí như thế nào ạ?

=> Nếu ly hôn không có giá ngạch thì án phí ly hôn là 200.000 đồng. Nếu ly hôn có giá ngạch thì án phí phụ thuộc vào giá trị tài sản.

Thưa luật sư, Tôi đang sống tại SG. Chồng tôi sống tại HN và đã bắt con 2 tuổi đi ra HN. Nay tôi muốn gửi đơn ly hôn đơn phương ra HN để giải quyết li hôn và đem con về. Xin cho hỏi t chỉ có CMND photo của chồng (không công chứng) và bản sao Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con. Vậy thì tòa án HN có thụ lí đơn cho tôi không? Và Nếu được thì khoảng bao lâu sẽ giải quyết cho tôi được ly hôn để bắt con về, triệu tập mấy lần thì được. Vì tôi được biết nếu tòa mời 2 bên ra mà chồng tôi không ra nhiều lần như vậy thì có giải quyết cho tôi không. Hiện tại t đang làm việc tại Tphcm nên không có thời gian để đi lại nhiều.có cách nào tư vấn giúp tôi ly hôn được nhanh và bắt con về lại được không ạ.

=> Như đã trình bày bên trên hồ sơ yêu cầu ly hôn phải đầy đủ giấy tờ, nếu bạn thiếu giấy tờ Tòa án sẽ không thụ lý cho bạn. Về thời gian để Tò án thụ lý và giải quyết yêu cầu đơn phương ly hôn là từ 4-6 tháng. Vì việc bạn yêu cầu ly hôn đơn phương có liên quan đến tranh chấp quyền nuôi con nên nếu Tòa án triệu tập lần 2 mà chồng bạn vắng mặt thì tòa án sẽ xét xử vắng mặt hoặc đình chỉ tùy trường hợp cụ thể.

Thưa luật sư tôi muốn hỏi: tôi có gửi Tòa án nhân dân huyện đơn ly hôn và đơn khiếu kiện, tôi được Tòa án mời 2 lần nhưng chồng tôi không tới mặc dù chồng tôi có ký vào đơn thuận tình ly hôn nhưng khi Tòa án triệu tập thì chồng tôi nhất định không tới, người quản lý hồ sơ nói chồng tôi không tới thì hồ sơ ly hôn của tôi không giải quyết được trong khi chúng tôi không có tài sản và chưa có con, nếu sau này tôi có chồng khác thì tôi sẽ không làm giấy kết hôn được với người sau. Vậy xin hỏi người quản lý hồ sơ nói như vậy có đúng không? Nếu không giải quyết được thì tôi có thể làm lại đơn khác là đơn ly hôn đơn phương có được không? Xin luật sư giải thích và chỉ cho tôi hướng giải quyết để làm đơn. Xin chân thành cám ơn!

=> Bạn có thể thỏa thuận vơí chồng bạn làm đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì vẫn giải quyết được.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm: Tài sản chung vợ chồng được chia như thế nào khi ly hôn đơn phương ?

4. Ly hôn đơn phương thời gian giải quyết là bao lâu ?

Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về thời gian giải quyết ly hôn đơn phương theo quy định của pháp luật hiện hành:

Ly hôn đơn phương thời gian giải quyết là bao lâu ?

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thủ tục ly hôn bao gồm:

1. Đơn xin ly hôn, có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn về hộ khẩu và chữ ký của bạn. Trong đơn bạn cần trình bày các vấn đề sau:

- Về kết hôn: Ở đâu? Thời gian? Kết hôn có hợp pháp không? Mâu thuẫn xảy ra khi nào? Mâu thuẫn chính là gì? Vợ chồng có sống ly thân không? Nếu có thì sống ly thân từ thời gian nào tới thời gian nào?

- Về con chung: Cháu tên gì? Sinh ngày tháng năm nào? Nay xin ly hôn chị có yêu cầu gì về giải quyết con chung (có xin được nuôi cháu không, Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha cháu như thế nào)?

- Về tài sản chung: Có những tài sản gì chung? có giấy tờ kèm theo (nếu có). Nếu ly hôn chị muốn giải quyết tài sản chung như thế nào?

- Về nợ chung: Có nợ ai không? có ai nợ vợ chồng không? Tên, địa chỉ và số nợ của từng người? Chị muốn giải quyết như thế nào?

2. Bản sao Giấy khai sinh của các con;

3. Bản sao Giấy CMND, sổ hộ khẩu của cả 2 vợ chồng

4. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Trường hợp không có bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, thì phải xin xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký kết hôn.

Về vấn đề chia tài sản sau khi ly hôn

Căn cứ theo Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội quy định:

"Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luậtnày; tài sảnphục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này."

"Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
...

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác."

Về vấn đề chia con chung khi ly hôn:

Căn cứ vào Điều 81 Luật hôn nhân gia đình quy định:

"Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

"Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;"

=> Vậy đối với đơn phương ly hôn thì phải nộp hồ sơ tại TAND cấp huyện nơi mà người còn lại cư trú. Còn ly hôn thuận tình thì có thể yêu cầu giải quyết tại TAND cấp huyện nơi chồng hoặc vợ cư trú đều được.

Thưa luật sư, xin hỏi: Ly hôn đơn phương thì thời gian giải quyết là bao lâu, nếu như khi đã giải quyết xong thủ tục li hôn mà người chồng không thực hiện như tòa đã xử thì tôi có phải ra tòa tiếp không ạ?

=> Nếu người chồng sau khi ly hôn không thực hiện theo quyết định của Tòa thì bạn phải làm đơn yêu cầu chồng bạn thi hành án và gửi lên Tòa án.

Thưa luật sư, chồng em đi ĐL hơn ba năm giờ em muốn li hôn chồng thì hai vợ chồng đã thỏa thuận, nhưng giờ chồng bảo viết đơn gửi sang chồng ký, giờ em nên viết theo cách nào ạ?

Bạn có thể lên trang web công ty chúng tôi có đăng tải mẫu đơn thuận tình ly hôn hoặc bạn có thể ra Tòa án yêu cầu mua mẫu đơn thuận tình ly hôn.

Thưa luật sư, tôi không có giấy chứng nhận kết hôn .giấy khai sinh của con tôi cũng không có ,giấy tờ về tài sản tôi cũng không có .tất cả mọi giấy tờ trên chồng tôi nắm giữ và anh ấy không chịu đưa cho tôi, vậy tôi phải làm gì để được li hôn?

=> Tất cả những giấy tờ bạn thiếu bạn phải ra nơi đăng ký trước đâu để xin trích lục, bạn phải có đủ giấy tờ thì bạn mới hoàn thành hồ sơ yêu cầu ly hôn được.

Hiện tại em và chồng vừa cưới nhau được hơn 1 năm, có 1 bé gái 4 tháng tuổi, nhưng em phát hiện chồng em ngoại tình, năm ở với 1 người khác (người đó làm giáo viên), họ còn đăng ảnh ăn ở vợ vợ chồng chồng với nhau công khai trên facebook, chồng em từ ngày sinh con không 1 ngày chăm con hay chu cấp gì đến con, đi biệt với người kia, tiền làm được cũng đem đi cho hết người kia. Giờ sắp hết thời gian nghỉ sinh chuẩn bị đi làm trở lại, theo tìm hiểu em được biết từ ngày 1/7/2016 nếu chồng ngoại tình dẫn đến việc li hôn thì sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Như vậy giờ em muốn làm thủ tục li hôn thì cần làm những gì? và hiện tại chồng em đang đi với người kia không chịu về kí đơn li hôn thì e có thể nộp đơn ra tòa xin li hôn và kiện chồng được không?

Hiện nay thì Bộ luật hình sự năm 2015 đã bị hoãn hiệu lực thi hành nên việc ngoại tình dẫn đến ly hôn chưa cấu thành tội phạm. Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng lần đầu thì bị xử lý vi phạm hành chính. Nếu chồng bạn không chịu kí vào đơn ly hôn thì bạn có thể viết đơn ly hôn đơn phương.

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi muốn li hôn thì trực tiếp ra toà làm hồ sơ hay phải viết đơn tay gửi xuống phường trước ạ? Và hiện tại tôi không có việc làm nhưng hai bên gia đình nội ngoại thì gia đình tôi có điều kiện hơn. Liệu tôi có được nhận nuôi hết con không? Hiện tôi đang có một bé trai 18 tháng và một cháu còn một tháng nữa sẽ sinh.Chồng tôi thì ngày nào cũng uống rượu như vậy có đủ tư cách để được phân quyền nuôi con không?

Trường hợp của bạn theo quy định tại Luật hôn nhân gia đình thì 2 con được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên hiện tại bạn không có đủ khả năng tài chính, nếu bạn có thể chứng minh chồng và gia đình chồng không có khả năng tài chính cũng như khả năng giáo dục thì Luật hôn nhân gia đình quy định:

"Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự."

Thì lúc này con sẽ được giao cho người giám hộ.

Thưa luật sư, Bố mẹ tôi có một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ. Năm 2013, anh trai tôi cưới vợ, đến hè năm 2014 vợ chồng anh chị mượn đất của bố mẹ xây 1 căn nhà cấp 4 để ở. Nay vợ chồng anh chị li hôn, không tự phân chia được tài sản. Anh trai tôi muốn mọi tài sản đều được chia 2 cho vợ chồng anh chị. Bố mẹ tôi muốn lấy lại mảnh đất đã cho mượn nhưng không lấy căn nhà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau nhiều lần triệu tập, cho dù bố mẹ tôi không đồng ý nhận nhà nhưng toà án nhân dân huyện buộc bố mẹ tôi phải nhận nhà và phải chi trả số tiền 85 triệu đồng. Tôi muốn hỏi toà án tuyên án như vậy có đúng không? Và bố mẹ tôi phải làm gì để nhận lại đất đã cho mượn mà không phải nhận nhà?

Việc bố mẹ bạn không đồng ý nhưng phải phụ thuộc vào quyết định của bên kia, và trường hợp 2 bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ tiến hành phan chia theo pháp luật.

Thưa luật sư, Em và chồng cưới nhau năm 2015.năm 2016 em và chồng có mua lô đất và làm 2 sổ đỏ. Mỗi sổ 100m2. Toàn bộ giấy tờ do chồng đứng tên. Xin luật sư cho e hỏi. Liệu sau này nếu li hôn em có được nửa tài sản không. Vì em lấy chồng vẫn chưa tách khẩu về nhà chồng.

=> Đây là tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân nên nếu bạn chứng minh bạn có công sức đóng góp với 2 lô đất này thì bạn được chia tài sản.

Thưa luật sư, Vợ chồng cháu kết hôn năm 2015 đến nay đã được 1 năm trong cuộc sống gia đình vợ chồng không hòa hợp hay có mâu thuẫn với nhau trong thời kì mang thai chồng cháu có đánh đập cháu 3 lần vì vậy vợ chồng cháu muốn li hôn nhưng có con chung được 3 tháng tuổi về việc li hôn cháu muốn cháu là ngừơi nuôi con từ giờ đến sau này được không ạ?

=> Con chung 3 tháng tuổi thì hiện nay được giao cho mẹ là người nuôi dưỡng trực tiếp khi ly hôn. Tuy nhiên chũng tôi không thể đảm bảo với bạn tương lai bạn có được nuôi con mãi mãi không vì còn phụ thuộc vào việc sau này bạn có đủ điều kiện nuôi con trực tiếp không và phụ thuộc vào quyết định của con muốn ở với bố hay ở với mẹ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay: Ly hôn đơn phương vì chồng bạo lực gia đình, chia tài sản và quyền nuôi con sẽ như thế nào ?

5. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết ly hôn đơn phương theo bộ luật tố tụng dân sự 2015

Người chồng đơn phương đưa đơn ly hôn với lý do "không hợp" sau 34 năm chung sống, người vợ không đồng ý ký vào đơn ly hôn và xin được quý công ty luật tư vấn các vấn đề sau:
1. Sau bao nhiêu thời gian thì tòa án tiến hành hòa giải và hòa giải bao nhiêu lần thì tiến hành xử phiên tòa ?
2. Khi người chồng không đưa ra được chứng cứ để chứng minh cuộc sống của 2 người không hợp nhau (xô xát, cãi cọ, có hành vi bạo lực. Có sự chứng kiến của người khác và đã hòa giải nhiều lần) nhưng vẫn khăng khăng đòi ly dị, tòa có xem xét ưu tiên hoàn cảnh người vợ (đã già, không có điều kiện lập gia đình mới) hay không ?
3. Tài sản chung bao gồm đất đai, nhà cửa, căn hộ chung cư, xe ô tô. Người chồng đã kê khai. Ngoài ra nếu người vợ (hoặc chồng) đưa ra vấn đề thẩm tra sổ tiết kiệm thì tòa có tiến hành thẩm tra không. Bằng cách nào để rà soát được tất cả hệ thống ngân hàng ?
4. Thời hạn để tiến hành thẩm tra tài sản chung là bao lâu ?
Kính mong quý công ty giải đáp giúp. Kính thư.

Luật sư tư vấn

1. về trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn đơn phương

Thứ nhất, về việc tiếp nhận hồ sơ ly hôn

Theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì sau khi chồng bạn gửi hồ sơ lên Tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết ly hôn đơn phương thì Tòa án sẽ tiếp nhận hồ sơ ly hôn. Theo đó, . Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo ( quy định tại điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.Đối với vụ án do người tiêu dùng khởi kiện thì Tòa án phải niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Sau khi có thoog báo của Tòa án về việc yêu cầu giả quyết ly hôn của chồng bạn, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có).Trường hợp cần gia hạn thì bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có đơn đề nghị gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do; nếu việc đề nghị gia hạn là có căn cứ thì Tòa án phải gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Thứ hai, quy rình hòa giải tại Tòa án

Theo quy định tại điều 205 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật này hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Hiện nay pháp luật nước ta quy định về vấn đề hòa giải khi vợ, chồng yêu cầu giải quyết ly hôn, tuy nhiên, pháp luật không đưa ra số lần hòa giải cụ thể, do đó, tùy theo sự thỏa thuận của hai vợ, chồng bạn mà thẩm pháp có quyền giới hạn số lần hòa giải đối với từng vụ việc ly hôn.

2. Giải quyết đơn phương ly hôn khi một trong hai bên vợ, chồng không đồng ý

Căn cứ theo quy định tại điều 56 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Đối với trường hợp tại phiên hòa giải của Tòa án hai vợ, chồng bạn không thể thống nhất về việc ly hôn mà chồng bạn không đưa ra được căn cứ cụ thể về việc bạn có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ, chồng ( thông qua hinh ảnh, video, người làm chứng...) thì Tòa án không có cơ sở để giải quyết ly hôn cho chồng bạn. Do đó, trong trường hợp này Tòa án sẽ tiến hành trả lại đơn khởi kiện.

Lưu ý: Đối với trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện thì phải sau 1 năm kể từ thời điểm Tòa án trả lại đơn ly hôn thì vợ, chồng bạn mới có quyền được yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

3. Chia tài sản khi ly hôn

Theo quy định tại điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì nguyên tắc phân chia tài sản khi vọ, chồng ly hôn được thực hiện như sau:

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Theo quy định trên thì Tòa án chỉ giải quyết phân chia tài sản trong thời ky hôn nhân khi vợ, chồng bạn có yêu cầu ( tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết ly hôn người yêu cầu ly hôn phải liệt kê và nộp kèm những tài sản thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu chung của hai vợ, chồng hiện đang có tranh chấp). Đối với những tài sản cần phải thông qua thẩm định giá thì Tòa án có quyền yêu cầu bên thẩm định gia xác định giá trị tài sản mà hai bên tranh chấp. Trình tự, thủ tục thẩm định giá tài sản được áp dụng theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

>> Xem thêm: Ly hôn đơn phương thì làm như thế nào và nộp đơn ly hôn ở đâu ?

6. Quyền ly hôn đơn phương và thủ tục, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi muốn ly hôn đơn phương phải làm thế nào ạ. Phí bao nhiêu, và giải quyết trong bao lâu, ly hôn đơn phương có cần phải lên tòa không ?
Xin cảm ơn

Quyền ly hôn đơn phương và thủ tục, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương

Luật sư tư vấn:

Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn như sau:

Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Theo quy định trên, bạn hoặc cả hai vợ chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Việc ly hôn đơn phương được quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia

Theo quy định tại Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình bạn có quyền yêu cầu ly hôn đơn phương nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được hoặc ly hôn đơn phương trong trường hợp vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố mất tích. Và bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đơn xin ly hôn;

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

- CMND và hộ khẩu;

- Giấy khai sinh các con;

- Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung như: GCNQSDĐ (sổ đỏ); Đăng ký xe; Sổ tiết kiệm…

Án phí giải quyết ly hôn được thực hiện theo quy định tại danh mục án phí,lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 như sau:

II

Án phí dân sự

1

Án phí dân sự sơ thẩm

1.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch

300.000 đồng

1.2

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch

3.000.000 đồng

1.3

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch

a

Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b

Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000. 000 đồng + 4% của phầngiá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng

đ

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

e

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồn

2

Án phí dân sự phúc thẩm

2.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động

300.000 đồng

Về thời gian giải quyết ly hôn thực hiện theo các quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được tính theo từng giai đoạn như sau:

Điều 191. Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Điều 195. Thụ lý vụ án

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Điều 196. Thông báo về việc thụ lý vụ án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Tòa án sẽ tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết ly hôn, nếu trong phiên hòa giải hai bên đi đến quyết định đoàn tụ, không ly hôn thì Tòa sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trường hợp hai bên không chấp nhận hòa giải thì Tòa án sẽ ra quyết định hòa giải không thành và quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

4. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê