Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn hôn nhân gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình 2014 

Nội dung trả lời:

1. Về mảnh đất là tài sản riêng của bố bạn 

Do bạn không nói rõ mảnh đất của bố bạn là tài sản riêng của bố bạn ( có sau khi mẹ bạn mất hoặc có từ khi mẹ bạn mất) hay tài sản chung với mẹ bạn khi mẹ bạn còn sống nên:

- Nếu như đó là tài sản riêng của bố bạn (bất kể thời điểm có tài sản) thì khi ly hôn với người vợ thứ 2 mảnh đất này không thể chia cho người vợ đó được vì 2 bên không hề có tài sản chung và đây là tài sản riêng của bố bạn (trừ trường hợp bố bạn đã nhập tài sản riêng này vào khối tài sản chung với người vợ 2 )

 - Nếu mảnh đất của bố bạn là tài sản chung khi mẹ bạn còn sống thì bố bạn sẽ chỉ có quyền sở hữu 1/2 mảnh đất đó khi mẹ bạn mất cộng với phần di sản thừa kế từ phần tài sản của mẹ bạn (1/2 mảnh đất chia đều cho bố bạn và các con) trong trường hợp mẹ bạn không có di chúc (nếu mẹ bạn có di chúc sẽ căn cứ theo nội dung di chúc)

2. Về việc phân chia tài sản khi ly hôn 

Do bạn không nói rõ bố bạn và người vợ 2 ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương (từ một phía) nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Nếu ly hôn thuận tình:

Bố bạn và người vợ 2 sẽ tiến hành làm đơn yêu cầu thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn: 

Theo như mẫu đơn ly hôn thì khi ly hôn bố bạn và người vợ 2 sẽ thỏa thuận về việc chia tài sản khi ly hôn trong đơn, khi ra tòa Tòa án sẽ xem xét nếu như thỏa thuận này hợp lý thì sẽ công nhận còn nếu không hợp lý thì sẽ chia theo pháp luật cụ thể theo điều 59 luật hôn nhân và gia đình 2014:

"Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này."

Tuy nhiên, do bố bạn và người vợ hai không có tài sản chung nên tòa sẽ không chia tài sản chung nữa và tài sản của bên nào sẽ thuộc về bên đó kể từ thời điểm ly hôn( trừ trường hợp bố bạn đồng ý nhập mảnh đất đó vào tài sản chung với người vợ 2 thì người vợ 2 đó sẽ được chia đôi mảnh đất là tài sản chung mà bố bạn đã đồng ý nhập vào đó. Tuy nhiên, khi chia tài sản chung sẽ có tính đến một số yếu tố sau:

  Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

 Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

 Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

 Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng."

Nếu ly hôn đơn phương 

Bố bạn và người vợ hai sẽ không thể thỏa thuận việc phân chia di sản mà khi ra tòa, Tòa án sẽ phân chia di sản căn cứ vào điều 59 luật hôn nhân gia đình 2014 như trên 

Trường hợp này, bạn cũng nên quan tâm xem bố bạn có đồng ý nhập khối tài sản riêng của mình là mảnh đất vào tài sản chung với người vợ 2 không . Nếu như bố bạn nhập vào tài sản chung với người vợ 2 mảnh đất đó thì đương nhiên tòa án sẽ tiến hành chia mảnh đất là tài sản chung đó cho người vợ 2 của bố bạn, Còn nếu như bố bạn không đồng ý nhập vào tài sản chung giữa 2 vợ chồng thì người vợ 2 sẽ không thể có quyền đòi chia tài sản khi ly hôn

Tuy nhiên, bạn  cũng cần chú ý theo Điều 99 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định việc giải quyết quyền lợi của vợ, chồng khi ly hôn trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên,(nếu như mảnh đất là tài sản riêng của bố bạn có nhà ở ) như sau: Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn, nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà, nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà.

Vậy nên, còn căn cứ vào công sức đóng góp của người vợ 2 vào việc tu sửa, nâng cấp ngôi nhà đó (nếu có nhà trên mảnh đất và có việc tu sửa nhà ) thì khi ly hôn bố bạn có thể phải thanh toán giá trị nhà đã xây dựng mới, nâng cấp cho người vợ 2 đó.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.