Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật cư trú năm 2006

Luật cư trú năm 2013

2. Luật sư tư vấn:

Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân

"Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định".

Điều 15. Nơi cư trú của vợ, chồng

1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống.

2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoả thuận.

Theo đó, thì pháp luật không bắt buộc hai vợ chồng phải chuyển hộ khẩu về chung một nhà hay nói cách khác là khi kết hôn vợ không bắt buộc phải chuyển khẩu về gia đình nhà chồng. Vì vậy, hành vi của bạn không trái pháp luật và không bị phạt.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê