Điều này được xã phường đồng ý và đã ghi vào hộ khẩu gia đình mặc dù không có sự đồng ý của em và giấy khai sinh bản gốc em vẫn cầm. Cho em hỏi em có thể yêu cầu lấy lại tên cũ cho con em không? Và em có thể lấy lý do này để đòi lại quyền nuôi con không (con em giờ được 15 tháng)

Em xin cảm ơn!

Người gửi: Hữu Huy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Vợ đổi tên cho con mà không cần sự đồng ý của chồng có được không?

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình trực tuyến, gọi:  1900.6162 

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2005 (văn bản mới: Bộ luật dân sự năm 2015)

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch (văn bản mới: Nghị định 06/2012/NĐ-CP)

2. Phân tích nội dung:

Thứ nhất, vợ bạn có được quyền thay đổi tên cho con bạn không?

Theo quy định tại Điều 27 BLDS năm 2005 quy định: 

"Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên  

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

Ngoài ra, căn cứ theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

"Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

Phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định tại Mục này bao gồm:

1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự."

Như vậy, vợ bạn hoàn toàn có quyền thay đổi tên của con bạn. Và theo quy định của Luật HNGĐ năm 2014, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của hai vợ chồng, vì vậy, cả bạn và vợ của bạn đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định đối với con chung kể cả khi quan hệ hôn nhân của vợ chồng bạn đã chấm dứt. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành không có quy định về việc vợ bạn phải xin phép bạn mới được thay đổi tên cho con bạn mà hiện tại vợ bạn là người được quyền nuôi con theo quyết định của Tòa án và là người đại diện theo pháp luật hợp pháp cho con bạn khi con bạn chưa thành niên. Dó đó, theo các quy định trên việc khi vợ bạn thay đổi tên cho con bạn có lý do chính đáng theo đúng quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì cán bộ quản lý hộ tịch phải tiếp nhận hồ sơ để thực hiện thủ tục trên.

Thứ hai, bạn có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn với ly do vợ bạn thay đổi tên cho con bạn có được không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật HNGĐ năm 2014 quy định: 

"Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con."

Trong trường hợp này, bạn không thể căn cứ vào việc vợ bạn đơn phương thay đổi tên cho con để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, mà theo quy định của pháp luật bạn phải đưa ra được căn cứ vợ bạn không đủ điều kiện để trực tiếp chăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con bạn.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân gia đình - Công ty Luật Minh Khuê