Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê!

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư!
Người gửi: Hoa

Một số mẫu văn bản áp dụng cho thủ tục ly hôn

1.  Mẫu đơn xin ly hôn;

2. Mẫu đơn thuận tình ly hôn;

3. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương;

4. Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng;

Tư vấn thủ tục nhận nuôi con sau ly hôn?

Tư vấn thủ tục nhận nuôi con sau ly hôn - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

2. Nội dung phân tích:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Theo như quy định tại Điều 81 khoản 2 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì việc nuôi con sau khi ly hôn thì vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con 

Như vậy trường hợp này khi 2 vợ chồng anh ly hôn thì con anh 4 tuổi nên,  vợ chồng anh có thể thỏa thuận với nhau về người trực tiếp nuôi con và nếu thỏa thuận của 2 vợ chồng anh thống nhất là vợ anh sẽ nuôi thì vợ anh sẽ là người nuôi con kể cả vợ anh không có thu nhập và anh sẽ có nghĩa vụ  cấp dưỡng cho con anh và mức cấp dưỡng sẽ do 2 vợ chồng anh thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì 2 vợ chồng anh có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê