Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Người lao động vi phạm pháp luật thì nên sa thải hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tiền lương làm việc trong ngày nghỉ Lễ, tết sẽ được tính như thế nào theo quy định mới?

Thưa luật sư, Tôi có thắc mắc cần Quý Luật sư tư vấn, tôi được biết sắp tới ngày 30/04/2019 và ngày 01/05/2019 là vào ngày thứ ba và thứ tư, tôi là người ...

Tư vấn về việc hưởng chế độ lương khi nghỉ hưu sớm?

Cách tính lương cho lao động nghỉ hưu sớm ? Về hưu sớm thì phải đáp ứng diều kiện pháp lý nào ? Quy định về độ tuổi nghỉ hưu ? Là những vấn đề pháp lý được ...

Dịch vụ nổi bật