Quy định về thời gian thanh lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động ?

Quy định về thời gian thanh lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động ?

Thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc theo quy định luật lao động hiện nay như thế nào ? Một số vướng mắc liên quan đến các chế độ tiền lương, thời gian lao động của hợp đồng lao động sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?

Công chức, viên chức, cán bộ nhà nước là những thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ nội hàm của khái niệm này và sực ...

Dịch vụ nổi bật