Các trường hợp nào không được nhận trợ cấp thôi việc?

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi nghỉ việc thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc do công ty chi trả, vậy có phải trong mọi trường hợp ...

Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, nam 62, nữ 60 tuổi?

Quy định mới về tăng độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động ? Thủ tục, chế độ và cách tính lương khi người lao động về hưu ? và một số vấn đề pháp lý liên quan ...

Rút tiền bảo hiểm xã hội một lần cần những giấy tờ gì?

Những thông tin tiêu cực về tham ô trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội hay vỡ quỹ bảo hiểm xã hội có thể dẫn đến người lao động có tâm lý đăng ký hưởng BHXH một ...

Hồ sơ hưởng tai nạn lao động do bị tai nạn giao thông?

Khi nào thì được công nhận một vụ tai nạn giao thông là tai nạn lao động và hồ sơ đăng ký tai nạn lao động được quy định như thế nào ? Các yếu tố bồi thường ...

Dịch vụ nổi bật