Nghỉ chăm sóc con ốm 5 ngày có bị sa thải ? Những điều nên biết

Nghỉ chăm sóc con ốm 5 ngày có bị sa thải ? Những điều nên biết

Sa thải là một trong những hình thức kỷ luật nặng nhất áp dụng đối với người lao động, khi ra quyết định sa thải người chủ sử dụng lao động cần am hiểu những quy định pháp lý được quy định trong luật lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành như sau:

Điều kiện sa thải người lao động theo luật ? Cách sa thải lao động hợp pháp

Để đưa ra một quyết định sa thải hợp pháp, người sử dụng lao động cần có các bằng chứng về việc vi phạm các quy định về kỷ luật lao động trong công ty phù ...

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động ?

Thưa luật sư! Tôi có hợp đồng thử việc (Tiêu đề ghi rõ "HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG " mà không phải là hợp đồng thử việc hay một cụm từ nào khác) tại công ty A (Siêu ...

Dịch vụ nổi bật