Có được ký hợp đồng thời vụ sau khi khí hợp đồng thử việc không ? Mức lương thử việc

Có được ký hợp đồng thời vụ sau khi khí hợp đồng thử việc không ? Mức lương thử việc

Hợp đồng thời vụ có khác với hợp đồng thử việc không ? Mức tiền lương mà người lao động được hưởng khi ký hợp đồng thử việc là gì ? Các bên (người lao động và người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc không ?... các vấn đề trên sẽ được luật sư tư vấn, giải đáp cụ thể:

Có thể bảo lưu ngày phép năm cũ khi qua năm mới không?

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số câu hỏi của Luật Lao động, luật việc làm, luật viên chức về các vấn đề như: Chế độ nghỉ phép năm, chế độ nghỉ của ...

Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?

Pháp luật bảo hiểm xã hội quy định người lao động phải đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh - Điều này gây ra nhiều cách hiểu khác nhau về ...

Xin hỏi về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn lao động ?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm như thế nào nếu để xảy ra tai nan lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình ? Luật Minh Khuê tư ...

Cán sự là gì ? Định nghĩa và khái niệm về cán sự theo luật ?

Khái niệm cán sự được quy định trong ngạch công chức, viên chức và được đề cập đến ở một số văn bản hướng dẫn của luật lao động. Trong bài viết này Luật ...

Mẫu tờ khai của thân nhân hưởng chế độ tử tuất mới nhất 2020

Mẫu tờ khai của thân nhân hưởng chế độ tử tuất được ban hành kèm theo Quyết định 636/2016 Quyết định của Bảo hiểm xã hội về việc ban hành quy định về hồ sơ ...

Phân tích về vai trò của pháp luật đối với nhà nước và xã hội ?

Nước CHXHCN Việt Nam luôn đề cao vai trò của "Nhà nước pháp quyền xã họi chủ nghĩa" như vậy việc thượng tôn pháp luật là vấn đề tất yếu. Luật sư phân tích ...

Quy định về thời gian thanh lý hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động ?

Thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng thử việc theo quy định luật lao động hiện nay như thế nào ? Một số vướng mắc liên quan đến các chế độ tiền lương, thời gian ...

Thử việc có được nghỉ hưởng nguyên lương ngày lễ 30/4 1/5 không?

Người đang thử việc thì có được thưởng, được nghỉ việc hưởng nguyên lương như các lao động chính hay không ? Cách tính lương cho lao động thử việc quy định ...

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB)

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng là một trong những hồ sơ đăng ký để giải quyết chế độ tử tuất. Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn hưởng trợ ...

Dịch vụ nổi bật