Bên b sẽ được đào tạo 3 đến 7 ngày mới bố trí chỗ công tác đệ học việc tiếp. Thời gian làm việc 8 đến 12 tiếng/ ngày. Mức lương thu nhập 3.600.000 -4.600.000. Học việc được hưởng 85% tiền lương thời gian 30 ngày. Cam kết chung bên B cam kết làm việc cho bên A là 2 năm. Trường hợp nghỉ trước thời hạn phải bồi thường bên A với số tiền là 1.500.000₫. Vậy cho tôi hỏi hợp đồng trên có hiệu lực dưới pháp luật không luật sư. 1/9 tôi ký hợp đồng chưa được đào tạo đã đưa tôi đi nhận việc, theo tôi được biết thì hợp đồng phải có đóng dấu giáp lai của công ty và chữ ký của người đại diện bên A. Còn hợp đồng tôi ký chỉ có chữ ký viết mực của tôi và chữ ký photo bên A thì có hợp lệ không luật sư. Hợp đồng như thế có đúng luật cho người lao động không. Hiện tại tôi muốn nghỉ việc vì tôi cảm thấy trong thời gian học việc em không thích hợp công việc này. nhân viên làm khó tôi không chịu đưa đơn nghỉ việc cho. Tôi phải làm sao được nghỉ việc mà không phải bồi thường hợp đồng ?

Mong Luật sư giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

 Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo luật ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật Lao Động 2012

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động 

Thông tư số 30/2013/TT- BLĐTBXH: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nội dung phân tích:

1/ Vấn đề hiệu lực của hợp đồng:

Bạn có cung cấp rằng trong hợp đồng chữ ký bên A là chữ ký photo nên không thể khẳng định được chữ ký đó có do người có thẩm quyền trong việc tuyển dụng lao động ký kết với bạn không

Điều 50 Bộ Luật Lao động quy định về: Hợp đồng lao động vô hiệu

"1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

b) Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

c) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

d) Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động."

 

Điều 14 Thông tư số 30/2013/TT- BLĐTBXH quy định: Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền

"1. Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là người ký kết hợp đồng không thuộc một trong các đối tượng sau:

a) Bên người sử dụng lao động

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại điện của nước ngoài hoặc quốc tế đóng tại Việt Nam;

- Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động;

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động."

2/ Về Nguyên tắc giao kết hợp đồng

Điều 17 Bộ luật Lao động quy định Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

"1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội."

Hành động của nhân viên  công ty CP DV-BV là không cho bạn đọc kĩ hợp đồng lao động và bắt kí vào hợp đồng đã vi phạm vào nguyên tắc giao kết hợp đồng

Như vậy, chỉ cần chứng minh được chữ ký trong hợp đồng lao động của bạn không phải do người có thẩm quyền ký kết  và khi kí kết hợp đồng công ty đã vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thì hợp đồng này vô hiệu trước pháp luật và việc bạn nghỉ việc không cần phải bổi thường bất kì khoản tiền nào.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động