Người gửi : Trần Văn Nam

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đén Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì chưa xác định rõ là bạn đã làm việc cho công ty được bao lâu rồi, để xác định rõ loại hợp đồng giữa bạn và công ty phải ký kết với nhau, và bạn cũng chưa nêu công ty yêu cầu bạn bồi thường thì ở đây là khoản tiền bồi thường về vấn đề gì. Tôi sẽ đưa ra giả thiết để bạn đối chiếu với vấn đề của mình để giải quyết vấn đề.

Thứ nhất, loại hợp đồng cần được giao kết giữa hai bên

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Nếu bạn làm việc dưới ba tháng thì không bắt buộc bạn phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người sử dụng lao động.

Còn nếu bạn làm việc trên 3 tháng thì bạn và người sử dụng lao động bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

Các loại hợp đồng mà hai bên có thể lựa chọn:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy tùy theo nhu cầu công việc mà hai bên có lựa chọn một trong các loại hợp đồng trên để tiến hành ký kết cho phù hợp.

Thứ hai, Trách nhiệm khi không giao kết hợp đồng, không đóng bảo hiểm xã hội và đảm bảo các chế độ khác cho người lao động:

Việc hai bên không giao kết hợp đồng hoặc không giao kết đúng loại hợp đồng lao động thì bên người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động
1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
Còn việc bên người sử dụng lao động không tiến hành đóng bảo hiểm xã hội cho bạn kế cả việc bạn đang ký hợp đồng lao đọng có thời hạn từ 1 đến 3 tháng với phía bên công ty được quy định tại Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ ba, Trách nhiệm khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:

Nếu bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với phía công ty thì bạn phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với phía công ty và có một trong các lý do sau:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.
Và bạn phải đảm bảo thời gian thông báo trước ít nhất là 3 ngày đối với công việc mùa vụ hoặc dưới 3 tháng, ít nhất là 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Nếu bạn thực hiện theo đúng quy định trên thì bạn không đặt ra trách nhiệm bồi thường với phía công ty trừ khi bạn gây thiệt hại về tài sản của công ty, có những hành vi ảnh hưởng đến các giao dịch của phía công ty bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê