Tháng10/2011 đến thág12/2012 múc đóg bh là 1. 993. 600. 

Tháng1/2013 đến thág12/2013 mức đóng bh là 2. 352. 000

Tháng1/2014 đến thág 2/2014 mức đóng bh là 2. 688.000

Tháng3/2014 đến thág12/2014 mức đóng bh là 2. 770. 000

Tháng1/2015 đến thág 3/2015 mức đóg bh là 3. 160. 000; tháng 4 đến tháng 9/2015 nghỉ thai sản

Thág10/2015 đến thág12/2015 mức đóg bh là 3. 160. 000

Tháng1/2016 đến thág12/2016 mức đóg bh là 3. 560. 000

Tháng1/2017 đến thág 4/2017 mức đóng bh là 3. 810. 000

mong luật sư tính giúp em?. Vì sáp đến thời hạn e đi làm bảo hiểm xã hội. Rất cảm ơn luật sư ạk.

Người gửi : Cù Hương Thảo

 

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần:

Bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy trước hết cần xác định tiền lương bình quân để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức bình quân được xác định dựa trên căn cứ sau:

Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 
1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 
02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; 

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. 

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần với trường hợp của bạn được tính như sau:

Tổng tiền lương các năm tham gia bảo hiểm đã gồm hệ số trượt giá: 218.207,74, trong đó:

Năm 2010: 19243,84

2011: 24017,5

2012: 28460,04

2013: 31328,64

2014: 35391,32

2015: 20097,6

2016: 44428,8

2017: 15240

Bình quân tiền lương bằng 218.207,74 : 84 tháng bằng 2597,7

Tiền bảo hiểm một lần bằng (2597,7 x 1,5 x 4) cộng (2597,7 x 2x 2,5) bằng 28.574,7

Hồ sơ cần nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội:

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần bản cập nhật mới nhất)

2. Sổ bảo hiểm xã hội

3. Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.1940 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê