Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Bộ luật Lao động năm 2012

Luật Việc làm năm 2013

Nội dung tư vấn:

Cho em hỏi em đóng bảo hiểm 05/2014 đến 03/2016 . Do mang bầu đi lại khó khăn nên em đã viết đơn xin nghỉ việc vào ngày 16/05/2016 . Ngày dự sinh la ngày 16/01/2017 . Vậy em có được hưởng chế độ sinh con không ạh

Trường hợp của bạn chưa đủ 6 tháng đóng BHXH trong khoảng thời gian 12 tháng trước sinh con nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không dựa trên việc bạn còn đi làm tiếp tục tại công ty hay bạn đã nghỉ việc, mà chỉ dựa vào thời gian bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (Từ tháng 2/2016 đến 1/2017)

Tôi phục vụ nhà ăn tại trương PTTH từ T8/2012 đến T7/2016 tôi đau cột sống ko làm việc nặng được , tôi xin nghi T7 ko hưởng lương để điều trị( có giấy BV) đến đầu T8 /2016 bệnh ko gỉarm , nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc luôn.Đến nay tôi vẫn chưa thấy nhà trường giải quyết. Tôi xin hỏi Vặy tôi phải đợi đến bao giờ ? Xin cảm ơn

BLLĐ 2012 quy định:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Trường hợp hợp đồng của bạn là không xác định thời hạn thì bạn được đơn phương chấm báo dứt hợp đồng và chỉ cần báo trước ít nhất 45 ngày. Hết thời hạn này bạn có quyền nghỉ việc và được thanh toán các chế độ khi chấm dứt HĐLĐ.

Trường hợp hợp đồng của bạn xác định thời hạn thì được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi NSDLĐ đồng ý hoặc khi đã điều trị 90 ngày liên tục mà chưa hồi phục, bạn cần báo trước ít nhất 4 ngày làm việc. Sau đó, bạn được quyền nghỉ việc.

Thưa Luật Sư. Em đang làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài từ 13/08/2007 cho đến nay, công việc của em hiện nay là lái xe cho công ty, hợp đồng ký Không Thời Hạn từ năm 2010. Nay cty nói bán xe và cho em nghỉ việc, vậy thì em sẽ được hưỡng tiền bồi thường Mất Việc như thế nào? Lương hiện tại của em là 9.450.000, xin Luật Sư tư vấn giùm.

BLLĐ quy định:

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Vì bạn không cung cấp thông tin thời gian bạn đóng BH thất nghiệp nên chúng tôi chưa thể tính chính xác cho bạn được. Giả sử bạn làm việc cho công ty đến nay là 9 năm 3 tháng và có 2 năm đóng BH thất nghiệp, như vậy thời gian tính trợ cấp mất việc làm cho bạn là 7 năm 3 tháng làm tròn thành 7,5 năm. Mức hưởng = 7.5 x 9.450.000

Chào anh/chị Em có quyết định nghỉ việc từ 28/7/2016. (Thời gian tham gia bảo hiểm của em tại công ty cũ đã hơn 12 tháng). Hiện tại em đang muốn làm thủ tục hưởng bhtn 1 lần. Vậy em xin hỏi nếu trong thời gian em hưởng bhtn 1 lần mà em tìm được việc làm mới thì bhtn sẽ tính như thế nào ak. Em cảm ơn anh/chị

1. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp:

a. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

b. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn)

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng)

c. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

d. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Chết.

Lưu ý: - Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

- Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

- Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

- Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định Luật Việc làm 2013 thì không có trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần và bạn phải hưởng theo tháng.

Xin chào luật sư Em co thắc mắc mong luật sư giải đáp giùm e , em tham gia bảo hiểm năm 2006 den năm 2008 e nghi viec nhung ko co làm BHTN , sau do e lại đóng BH từ năm 2009 den nam 2012 rồi lai nghỉ việc và e cũng ko nộp hồ sơ lãnh BHTN , đến năm 2016 em di làm lại và đóng BH tiếp vậy cho e hỏi giờ nếu e nghi việc có được lãnh BHTN của cả mấy năm trước e đóng mà chưa có lãnh ko vậy ?

Theo quy định tại Điều 45 Luật việc làm 2013 quy định:

"Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Như vậy, bạn được dồn thời gian bạn chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê