Cho tôi hỏi nếu sau 3 tháng nghỉ mà công ty gọi tôi chưa đi làm công ty đuổi việc tôi có đúng luật không. Và nếu bị đuổi tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không. Nếu có thì thủ tục thanh toán thế nào. Làm ơn tư vấn giúp tôi
Tôi xin chân thành cảm ơn! Chúc quý công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Người gửi: Nguyen Loan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Quyết định số 01/2014/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ  bảo hiểm xã hội

- Bộ Luật Lao động năm 2012

2. Nội dung phân tích:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

" 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, trường hợp của bạn hoàn toàn đủ điều điện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Về vấn đề nghỉ việc

Căn cứ quy định tại Điều 38 Bộ Luật Lao động năm 2012 :

“Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này”.

Nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp nêu trên, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn là trái pháp luật.

Bạn có thể áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình:

1) Đề nghị hòa giải viên lao động đứng ra giải quyết.

2) Khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở.

Về thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thai sản:

Theo quy định tại  Quyết định số 01/2014/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ  bảo hiểm xã hội như sau:

Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản  gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội

2. Giấy chứng sinh(bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con

3. Danh sách người lao động để nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a – HD, 3 bản chính)

Ngoài ra nếu thuộc các trường hợp sau thì hồ sơ có thêm:

+ Lao động nữ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc theo ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0.7 trở lên thì có thêm giấy xác nhận của người lao động về điều kiện việc làm của người lao động (01 bản chính)

+ Lao động nữ là người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là thương binh, hoặc là người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên có thêm giáy chứng nhận thương tật hoặc biên bản của hội đồng giám định y khoa (01 bản sao)

Hồ sơ nộp tại doanh nghiệp nơi bạn đăng ký bảo hiểm xã hội. Thời hạn giải quyết chế độ thai sản nếu cơ quan bảo hiểm quản lý trực thuộc huyện(quận) là 18 ngày làm việc.

Về việc chi trả tiền bảo hiểm:

Bạn chưa nghỉ việc vì vậy, việc chi trả bảo hiểm có thể sẽ do công ty chi trả công ty s thực hiện thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm của bạn với cơ quan bảo hiểm. Phương thức thanh toán có thể do thỏa thuận.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê