Xin luật sư tư vấn giúp tôi, khi tôi hết hợp đồng với công ty và nghỉ ở nhà đến lúc sinh thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không, mong luật sư tư vấn sớm giúp tôi. Nếu tôi không được hưởng chế độ thai sản ,thi tôi muốn chuyển đổi đóng bảo hiểm công ty sang bảo hiểm cá nhân thi cần làm thủ tục gi ? 

Tôi xin trân thành cám ơn!

Người gửi: Ngân Đào        

Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê,

Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản ?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm thai sản, gọi: 1900.1940

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2006;

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung phân tích

Để biết được bạn có được hưởng bảo hiểm thai sản hay không? Cần căn cứ vào:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006: “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội:

“1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTNXH quy định tại khoản 1 mục II: "1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Căn cứ vào quy định trên, do bạn không cung cấp thời gian dự sinh của mình nên chúng tôi chưa thể xác định thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh. Vậy dựa vào những phân tích trên, bạn có thể áp dụng với trường hợp của mình. Nếu bạn đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con, bạn sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định.

>> Bạn có thể liên hệ tổng đài để được tư vấn trực tiếp: 1900.1940

Trân trọng cám ơn!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.