Tôi hiện là giáo viên tiểu học trình độ đại học nhưng đang trong thời gian tập sự. Tôi muốn hỏi sắp tới tôi nghỉ thai sản thì sẽ được tính như thế nào và số tiền được hưởng cụ thể là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: minh cham
Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động về bảo hiểm của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;

- Bộ luật lao động năm 2012.

* Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Tại Điều 28 Luật BHXH có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Như vậy, pháp luật BHXH  không phân biệt có đang trong thời gian tập sự hay không mà chỉ cần khi sinh con bạn đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản.

* Thời gian hưởng và mức hưởng:

Điều 157 BLLĐ 2012 quy định về thời gian nghỉ thai sản như sau:

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Luật BHXH 2006 quy định về quyền lợi hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong trường hợp nếu bạn đáp ứng được điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn được nghỉ thai sản 6 tháng và thời gian này được tính vào thời gian tham gia BHXH. Mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Đồng thời bạn được nhận tiền trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ