K báo trước và cho thôi việc khi e hoàn tất công việc. K gây lỗi lầm. Mong luật sư tư vấn cảm ơn.

Người gửi : Truòng Anh Hao

Luật sư trả lời: