Theo em được biết thì : “ Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
Hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi “

Nên em có lập hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 601 gồm: Bản sao giấy chứng sinh, nhưng không được bảo hiểm duyệt vì lý do không có bản sao giấy khai sinh của con. Vì em tưởng chỉ nộp 1 trong 2: "giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh", nên em chỉ nộp giấy chứng sinh do lao động nam đưa cho công ty.
Cho em hỏi như vậy thì em có được nộp lại hồ sơ mới để gửi cho bảo hiểm được không ạ ? Vì theo điều như trên chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh con ( vợ người lao động nam đó sinh con ngày 14/09/2016). Nên có được nộp hồ sơ mới lại không ?

Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật lao động công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn Luật Lao động gọi: 1900.1940

Trả lời:

 

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:
Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội;
Nội dung tư vấn:
Theo quy định tại khoản 2-Điều 34-Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khi vợ sinh con mà chồng có tham gia bảo hiểm xã hộ và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Riêng trường hợp chồng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam là chồng đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định tại Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:

"1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập."

Như vậy. căn cứ khoản 4 Điều 101 Luật BHXH thì thành phần hồ sơ hưởng chế độ thai sản của nam có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con (và các giấy tờ khác theo quy định).
Ngoài ra, Theo quy định tại khoản 4-Điều 9-Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016, hồ sơ để nam giới hưởng chế độ thai sản bao gồm:
-  Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh. Tức là chỉ cần một trong ba loại giấy tờ này để chứng minh.
- Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
- Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật (mẫu và thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế).
Theo quy định tại tiết 2.3.3 - điểm 2.3-khoản 2-Điều 11- Quyết định 636 thì người cha nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi người cha đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, bạn chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những loại giấy tờ trên và nộp cho người lao động để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email  hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.1940 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động.