Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty luật Minh Khuê.

Hợp đồng lao động lao động giám đốc không ký ?

Luật sư tư vấn luật lao động về tiền lương, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13

2. Luật sư tư vấn:

Điều 16 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói."

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi người giữ một bản.

Điều 47 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Trong trường hợp này, nếu bạn đã nghỉ việc tại quán và sau 07 ngày (trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày) kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, chủ quán không thanh toán tiền lương và trả sổ Bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện hành vi của chủ quán. Lúc này, bạn có thể làm đơn yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết, hoặc bạn cũng có thể làm đơn khởi kiện hành vi của chủ quán gửi trực tiếp lên Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi quán bar đăng ký kinh doanh.

Tham khảo bài viết liên quan:

Chấm dứt hợp đồng hợp pháp?

Quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng?

Chấm dứt hợp đồng lao động ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê