Cám ơn luật sư,

Người gửi: Bảo Nguyễn Khắc

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp
Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới văn phòng chúng tôi, tôi hướng dẫn bạn cách giải quyết như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2006;

- Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về thất nghiệp.

Bạn thân mến, trường hợp của bạn là bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ở một tỉnh và sang tỉnh khác để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tại tiểu mục 3.4 mục III của thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH  có quy định như sau: “Trường hợp người lao động khi thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do về di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình thì phải làm đơn đề nghị theo mẫu số 9 ban hành kèm theo thông tư này và gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện giới thiệu hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động thực hiện theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận chuyển đến để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo nêu tại tiết 3.3 của điểm này”.

Nếu bạn có đúng lý do liên quan tới di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình thì bạn có thể hưởng chế độ thất nghiệp ở quê. Bạn phải gửi đơn tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi bạn đang đóng bảo hiểm thất nghiệp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện sẽ giới thiệu hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho bạn. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận chuyển đến hướng bảo hiểm thất nghiệp như sau :

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện xác định mức, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Sở lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

+ Phòng được phân công thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

+ Quyết định của Giám đốc Sở lao động- Thương binh và Xã hội gửi 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp; 01 bản gửi trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh để thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm; 01 bản gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện; 01 bản sẽ gửi cho bạn  để thực hiện. Trình tự, thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Chúc bạn sớm hưởng được quyền lợi của mình.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

--------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: