Tháng 5/2016 công ty C ký lại hợp đồng với em thời hạn 1 năm với mức lương căn bản là 4.083.000 đồng, lương thực lãnh cũng hơn 10.000.000 đồng và có phụ lục hợp đồng nêu rõ được hưởng lưong tháng 13 theo mức 7.393.000 đồng đã ký với công ty cũ trước đây  

1. Nay công ty C vì lý do thay đổi cơ cấu, bộ phận xuất nhập khẩu không cần người nữa nên họ nói họ báo trước 30 ngày sau đó sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên xuất nhập khẩu mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào, không sắp xếp công việc khác cho người lao động. Vậy là có đúng luật không?

2. Em hiện đang mang thai và cung cấp giấy khám thai nên công ty không chấm dứt hợp đồng lao động nhưng có nói sẽ ra quyết định chuyển em qua bộ phận khác, không đúng kinh nghiệm và chuyên ngành của em, nhưng họ nói là do tính chất công việc khác với vị trí xuất nhập khẩu trước đây nên phụ cấp cho công việc này cũng khác, hơn nữa em không có kinh nghiệm nên mức lương cũng thấp hơn vị trí nhân viên đang làm. Và họ cho mức lương thực lãnh của em là 7.480.000 đồng chênh lệch gần 4.000.000 đồng so với mức lương nhân viên xuất nhập khẩu của em. Công ty xử lý như vậy có đúng luật không ạ? Trong trường hợp chưa đúng, em phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình khi hiện nay họ cứ khăng khăng trả em với mức lương như vậy.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn trong trường hợp công ty thay đổi cơ cấu

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162 

 Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nội dung tư vấn:

1. Nghĩa vụ bồi thường của công ty C trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

Khoản 1 và 3 Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế như sau:

"Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh."

Điều 46 Bộ luật lao động năm 2012 quy định phương án sử dụng lao động như sau:

"Điều 46. Phương án sử dụng lao động

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

c) Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở."

Tuy nhiên theo thông tin bạn cung cấp thì HĐLĐ của bạn với công ty C là HĐLĐ có thời hạn là 1 năm nhưng lại không nói rõ thời điểm công ty thời điểm công ty báo trước việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn. Do đó nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động năm 2012 thì công ty C có nghĩa vụ:

"Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

2. Công ty C quyết định chuyển bạn qua bộ phận khác và mức lương bạn nhận được thấp hơn mức lương hiện tại

Bạn hiện đang mang thai và cung cấp giấy khám thai nên công ty không chấm dứt hợp đồng lao động là đúng căn cứ vào các quy định  tại Khoản 3 Điều 39 và Khoản 3 Điều 155 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này."

"Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động."

Do đó việc công ty C ra quyết định chuyển bạn qua bộ phận khác, không đúng kinh nghiệm va chuyên ngành của bạn. Quyết định của công ty C là hoàn toàn đúng với quy định tị Khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra công ty C sẽ không được sử dụng bạn làm các công việc tại Điều 160  Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 160. Công việc không được sử dụng lao động nữ

1. Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước.

3. Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ."

Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

"Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Như vậy, việc công ty C bố trí công việc cho bạn là hợp lý do đó do tính chất công việc khác với vị trí xuất nhập khẩu trước đây nên phụ cấp cho công việc này cũng khác, theo quy định thì bạn sẽ được trả mức lương tương ứng với vị trí công việc mới, trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động.