Vì lý do cá nhân Giám đốc không thích Tôi làm kế toán nữa mà muốn chuyển Tôi sang làm công việc nhân viên phục vụ. Tôi xin hỏi nếu Giám đốc doanh nghiệp làm như vậy có đúng luật không, và gặp trường hợp như thế Tôi phải làm như thế nào để bảo vệ mình.

Trân trọng sự tư vấn của Quý Công ty!
Người hỏi: Trần Trí Dũng

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi, câu hỏi của anh được chúng tôi trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 33, Bộ luật Lao động năm 1994; luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002, Luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2006, Luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007; Luật lao động năm 2012 quy định như sau: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật này.”

Do vậy, khi công ty muốn chuyển vị trí công tác của anh thì phải báo trước ít nhất 03 ngày để thay đổi nội dung của hợp đồng lao động bẳng cách sửa đổi hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Như vậy, nếu công ty không báo trước ít nhất 03 ngày và không thực hiện sửa đổi hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì công ty đã làm sai  theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp của anh, anh vẫn muốn làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và công ty làm sai theo quy định của pháp luật thì hợp đồng lao động đã giao kết vẫn được thực hiện hoặc anh có thể chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận của hai bên (Khoản 3, Điều 36).

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê