Tư vấn tính trợ cấp thôi việc cho người lao động ?

Có tính trợ cấp thôi việc khi sa thải người lao động Gọi:   1900.6162

 

Trả lời.

Thưa Quý khách hàng, vấn đề Quý khách quan tâm, Luật Minh Khuê xin được trả lời cụ thể như sau:

Theo Bộ luật lao động năm 2012, thì nếu người lao động bị kỷ luật sa thải theo khoản 3 Điều 125 thì không được hưởng trợ cấp thôi việc cho dù đó là hình thức sa thải gì?

Cụ thể,  Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

Điều 48 quy định về cách tính trợ cấp thôi việc:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Như vậy, các trường hợp được trợ cấp thôi việc không có khoản 8 Điều 36 Bộ luật lao động.

Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
3. Sa thải.

Ở đây không phân biệt hình thức xử lý kỷ luật sa thải theo trường hợp nào của Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

 

Ý kiến bổ sung:

 

Theo quy định của pháp hiện hành, hợp đồng lao động chấm dứt trong nhiều trường hợp như : Hết thời hạn, đã hoàn thành công việc theo thỏa thuận, một bên đơn phương chấm dứt, người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng, người sử dụng là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự...

Tại điều 126 Bộ luật lao động năm 2012, có hiệu lực từ 01/05/2013, quy định hình thức kỉ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp sau:

-  Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

-  Người lao động bị xử lý kỉ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỉ luật hoặc bị xử lý kỉ luật cách chức mà tái phạm.

-  Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trọng 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, tuy có nhiều hình thức vi phạm khác nhau, song về cơ bản đều là sự vi phạm nghiêm trọng đến nội quy của công ty, nói một cách khác là quan hệ lao động chấm dứt hoàn toàn do lỗi của người lao động, nên mặc dù là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nhưng theo khoản 1 điều 48 BLLĐ 2012 thì khi bị sa thải người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Đây là một trong những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2012 so với BLLĐ 1994 (sửa đổi, bổ sung 2002,2006,2007) . Theo BLLĐ cũ đã hết hiệu lực trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xử lý sa thải nhưng nếu họ đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên thì vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc được hưởng nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có) (Điều 42).

Sự sửa đổi theo hướng có lợi cho chủ sử dụng nêu trên là phù hợp trong tình hình hiện nay, khi mà nền kinh tế khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp đã phải rất chật vật để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình. Quan hệ lao động xác lập và duy trì cần có sự thiện chí từ cả hai phía, khi người lao động đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng đến nội quy lao động, thì người sử dụng có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với họ mà không phải trả trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên không có nghĩa là trong trường hợp này người lao động sẽ bị tước hết các quyền lợi, bởi theo điều 47 BLLĐ 2012, người sử dụng vẫn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động, hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác mà họ đã giữ lại của người lao động trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------------