>> Tư vấn pháp luật về tiền trợ chấp cho người lao động, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau: 

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012.

2. Nội dung phân tích:

Ngày chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần của người lao động, nên về nguyên tắc, nếu đi làm vào ngày chủ nhật thì lương của người lao động sẽ được tính như làm thêm giờ vào ngày nghỉ. Căn cứ vào điểm b, khoản 1 điều 97 Bộ luật Lao động 2012 thì mức lương làm vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200% so với mức lương ngày thường.

Tuy nhiên, cũng theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động đã được nghỉ bù vào một ngày khác trong tuần thì người lao động chỉ phải trả phần chênh lệnh so với tiền lương của ngày làm việc bình thường là 100%.

Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về việc nghỉ hằng tuần như sau: “Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”. Như vậy, nếu do tình hình mất điện thường xuyên nên nội quy công ty có quy định cho nghỉ ngày mất điện làm ngày nghỉ hàng tuần và người lao động phải đi làm thay ngày chủ nhật, thì ngày nghỉ đó được xem là ngày nghỉ hàng tuần, còn ngày chủ nhật là ngày làm việc bình thường. Nếu thuộc trường hợp này thì tiền lương trả cho người lao động đi làm việc ngày chủ nhật là tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, công ty của bạn vì lý do mất điện đã cho công nhân nghỉ vào ngày làm việc bình thường và yêu cầu công nhân đi làm bù vào ngày chủ nhật. Do ngày chủ nhật bạn có việc bận nên bạn đã xin công ty nghỉ có phép. Như vậy, trong trường hợp này bạn sẽ không được hưởng lương như một ngày làm việc bình thường. Và tiền trợ cấp vào ngày chủ nhật bạn vẫn sẽ được hưởng bình thường. Việc công ty của bạn trừ toàn bộ tiền trợ cấp vào ngày chủ nhật như vậy là không đúng.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê