Ủy ban nhân dân huyện phân công tôi về làm kế toán công tác tại Trường mầm non thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, làm kế toán chuyển sang ngạch chuyên viên. Trong thời gian công tác 03 năm tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong các đợt thi đua khen thưởng. Vậy quyết định điều động đối với tôi có đúng theo quy định của pháp luật không và chế độ lương sau khi tôi bị chuyển sang ngạch viên chức sẽ được tính như thế nào (tháng 6/2016 tôi vừa đến thời gian nâng lương)? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi.

Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tiếp gọi: 1900.6162

Trả lời:Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Luật viên chức 2010

Nội dung trả lời:

Theo khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức 2010 quy định:

"1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác."

Thêm vào đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 48. Quản lí viên chức "3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý viên chức hoặc phân cấp thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này cho đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý."

Như vậy, nếu đơn vị sự nghiệp công lập, nơi bạn làm việc chưa được giao quyền tự chủ và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp này thì theo như các quy định trên, quyết định điều động của Ủy ban nhân dân huyện là đúng pháp luật. Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức 2010 thì quá trình cống hiến, thời gian công tác của công chức trước khi chuyển sang làm viên chức được xem xét để đảm bảo quyền lợi cho công chức được chuyển ngạch. Vì vậy, khi đến thời hạn tháng 6 năm 2016 (thời gian được nâng lương) thì bạn sẽ được xem xét để nâng lương, mức lương được trả tương xứng với vị trí làm việc, chức danh nghề nhiệp, chức vụ quản lý của bạn và  kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ mà bạn được giao, theo quy định tại Điều 12 của luật viên chức 2010 như sau:

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

"1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG