Trân trọng cảm ơn!.
Người gửi: Lê Văn Gôn
 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động 2012

Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 và khoản 3 Điều 155 Bộ luật lao động 2012 thì :Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ vì lý do nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động  là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động”

Theo thông tin bạn cung cấp thì vợ bán ký hợp đồng có xác định thời hạn là 1 năm từ 4/2012 đến tháng 4/2013 sẽ hết hạn hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 thì “hết hạn hợp đồng” là một trong các trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động. Khi hợp đồng hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc có quyền không ký tiếp hợp đồng lao động. Khi hai bên không thỏa thuận về việc ký kết hợp động lao động mới thì hợp đồng lao động cũ đương nhiên chấm dứt, cho dù người lao động là lao động nữ đang có thai, nghỉ thai sản hay nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Theo đó,việc chấm dứt hợp đồng lao động vì ly do hết hạn hợp đồng mà không phải vì lý ho thai sản của công ty vợ bạn là hoàn toàn hợp pháp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì nếu hết hạn hợp đồng 1 năm với công ty mà hai bên tiếp tục ký hợp đồng mới trong thời hạn 30 ngảy kể từ ngày hợp đồng cũ hết hạn, nếu trong thời gian này không ký hợp đồng mới mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 Như vậy, công ty của vợ bạn hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với vợ bán khi hết hạn và hai bên không có thảo thuận về ký hợp đồng mới. Để bbaor bảo cho quyền lợi của mình, khi hết hạn hợp đồng 1 năm thì vợ bạn nên có sự thỏa thuận rõ ràng với bên công ty

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau

Theo quy định tại khoản 3, điều 155 quy định “ Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động”. như vậy, trong thời gian vợ bạn mang thai thì công ty không có quyền chấm dứt hợp đồng với vợ bạn trừ trường hợp vợ bạn đồng ý. tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 điều 36, công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động khi hết hạn HĐLĐ mà công ty có đầy đủ quyền không ký tiếp hợp đồng với vợ bạn. như vậy, công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ bạn nhé.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

--------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN: