Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật bảo hiểm trực tuyến của Công ty luật Minh Khuê,

bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006.

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này’’.

Căn cứ vào quy định này, bạn nghỉ việc vào ngày 30 – 4 – 2013. Vậy xác định được 24 tháng trước khi bạn nghỉ việc sẽ là khoảng thời gian từ 30 – 4 – 2011 đến 30 – 4 – 2013. Trong khoảng thời gian 24 tháng này nếu như bạn đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng trở lên thì bạn sẽ đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê