Năm nay tức năm 2014, vợ tôi có em bé tính đến hết tháng 7/2014 là vợ tôi được 3 tháng và vợ tôi có ý định đến tháng 8/2014 sẽ xin nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi.

Vậy nếu từ tháng 9/2014 vợ tôi không đóng bảo hiểm thì có được hưởng chế độ thai sản không? Theo dự kiến, vợ tôi sẽ sinh vào đầu tháng 1 năm 2015.

Xin cảm ơn!

Người gưi: Nam khánh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn chế độ thai sản, gọi: 1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

12 tháng trước khi vợ bạn sinh được tính từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Trong khoảng thời gian này vợ bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2014 (8 tháng/12 tháng) vì vậy mặc dù nghỉ việc và không tham gia bảo hiểm xã hội 4 tháng trước khi sinh nhưng vợ bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê