Vì thế tôi đã làm đơn xin nghỉ việc. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp của tôi có thể giải quyết cho tôi nghỉ việc và giải quyết bảo hiểm xã hội cho tôi được.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

                                                                                  Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật?

                                                                          Luật sư tư vấn trực tiếp về luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012 

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung tư vấn

Theo như thông tin bạn cung cấp bạn không nói rõ là hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn. Cho nên, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động của bạn sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 37 Bộ luật lao động 2012, cụ thể:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Căn cứ quy định nói trên, về thủ tục để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn chỉ cần gửi đơn xin thôi việc trước thời gian quy định như trên và yêu cầu phía công ty giải quyết cho bạn nghỉ việc sau thời hạn báo trước đó. Khi nộp đơn xin nghỉ việc, bạn phải yêu cầu công ty xác nhận vào đơn hoặc phải có biên bản xác định công ty đã nhận đơn xin nghỉ việc của bạn. Cần lưu ý nếu công ty không xác nhận vào đơn xin nghỉ việc thì không có căn cứ xác định thời điểm để tính số ngày báo trước của bạn.

Như vậy, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Trường hợp công ty đã xác nhận vào đơn xin nghỉ việc thì sau khi làm việc đủ 45 ngày báo trước, bạn có quyền yêu cầu công ty giải quyết các quyền lợi khi bạn nghỉ việc. Nếu công ty không giải quyết bạn có quyền làm đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp công ty không nhận đơn thì bạn không có cơ sở để tính thời hạn báo trước là 45 ngày làm việc. Do đó, bạn có thể yêu cầu phòng Lao động tổ chức hoặc Giám đốc công ty xác nhận vào đơn xin nghỉ việc của bạn.

Đối với chế độ bảo hiểm xã hội, nếu như bạn có đầy đủ các điều kiện đáp ứng để được hưởng bảo hiểm một cách hợp pháp thì vấn đề bảo hiểm xã hội của bạn cũng được chi trả theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.