1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất ?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có yêu cầu mong công ty tư vấn giúp tôi như sau: Vợ tôi dự sinh vào ngày 18 tháng 02 năm 2018. Vợ tôi có tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2015 đến nay, được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ đúng quy định. Vậy cho hỏi: trong năm 2018 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản có gì thay đổi hay không? Vợ tôi dự định sẽ làm việc đến hết tháng 01 năm 2018 ?
Kính mong quý công ty tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Điều kiện hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2018

Luật sư tư vấn luật Lao động về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản trong năm 2018 không có sự thay đổi.

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc vợ của bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, vợ bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp thứ hai, vợ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong đó, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

- Trường hợp vợ bạn sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, vợ bạn dự sinh vào ngày 18 tháng 02 năm 2018, và vợ bạn dự định hết tháng 01 năm 2018 sẽ nghỉ việc, do đó, tháng 02 năm 2018 vợ bạn đã nghỉ việc và tháng này đương nhiên công ty cũng như vợ bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy, 12 tháng trước khi sinh con của vợ bạn sẽ được tính từ tháng 02 năm 2017 đến hết tháng 01 năm 2018.

Theo như thông tin bạn cung cấp, vợ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ năm 2015 đến nay, tức là trong khoảng thời gian từ tháng 02 năm 2017 đến hết tháng 01 năm 2018 vợ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng, thuộc trường hợp thứ nhất, vợ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vì vậy, vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Tư vấn về chế độ thai sản và điều kiện hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, Cho em hỏi vợ em đang làm việc tại công ty A từ 06/2016 định làm cho đến 06/2018 (có tham gia đầy đủ các bảo hiểm và đóng liên tục) này là chấm dứt hợp đồng và không tham gia bảo hiểm xã hội nữa. Vợ em đến tháng 11/2018 mới sinh em bé như vậy vợ em có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không ? Nếu được thì thủ tục làm như thế nào để được hưởng nhờ luật sư tư vấn giùm em ?
Em xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi sinh con, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên, mặc dù vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2016 nhưng khoảng thời gian làm căn cứ để xem xét xem vợ bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không lại chỉ giới hạn trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Khoảng thời gian này được tính như thế nào? Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hướng dẫn như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Đối chiếu với trường hợp của vợ bạn, vợ bạn định làm tới hết tháng 6 năm 2018 rồi nghỉ hẳn để đợi sinh con. Thời điểm dự sinh của vợ bạn là tháng 11 năm 2018. Như vậy, thời gian 12 tháng của vợ bạn được xác định từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018 (do tháng 11 bạn không tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên xác định 12 tháng trước khi sinh con sẽ xác định theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 1 Điều 9 thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH). Trong khoảng thời gian này, vợ bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018). Xét về điều kiệu hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội thì vợ bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Về thủ tục hưởng chế độ thai sản. Nếu vợ bạn còn làm việc tại doanh nghiệp / công ty thì vợ bạn chỉ cần nộp bản sao giấy chứng sinh hoặc đang ký khai sinh của con cho công ty. Công ty sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ còn lại. Nhưng do vợ bạn định nghỉ việc nên vợ bạn sẽ phải tự chuẩn bị hồ sơ gồm có:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Bản sao giấy chứng sinh / khai sinh của con;

Sau đó, nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội nơi vợ bạn đang cư trú để yêu cầu giải quyết chế độ thai sản.

Về thời gian nộp, đối với người lao động thì thời hạn nộp chậm nhất là trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc là phải nộp hồ sơ cho công ty để công ty nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết. Nhưng với trường hợp của vợ bạn,vì vợ bạn định nghỉ việc nên chúng tôi đưa ra khuyến nghị là bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

3. Chế độ thai sản cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội ?

Thưa luật sư, Năm nay chế độ thai sản có gì thay đổi không? Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội; chế độ này được chi trả cho cả lao động nữ và lao động nam khi có vợ sinh con:

Chế độ thai sản cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội 2018

Luật sư tư vấn:

1. Đối tượng hưởng thai sản:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Điều kiện hưởng thai sản

2. Điều kiện hưởng về thời gian đóng bảo hiểm

Lao động nữ sinh con, nhận nuôi con nuôi đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước sinh.

Lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định của Thông tư 59/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính thời hạn 12 tháng trước sinh như sau:

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

3. Mức hưởng thai sản:

- Lao động nữ sinh con, nhận nuôi con nuôi:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra còn được nhận trợ cấp một lần khi sinh: bằng 2 lần mức lương cơ sở

- Mức hưởng thai sản khi khám thai và với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày

- Lao động nam có vợ sinh con: chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

​4. Thời gian nghỉ hưởng chế độ:

+ Khám thai: tối đa 5 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai (không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

+ Sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần là:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

+ Lao động nữ sinh con (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hằng tuần)

Nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết.

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ: được hưởng chế độ cho đến khi giao trẻ, ít nhất là bằng 60 ngày; người nhờ sinh hộ được hưởng từ khi nhận trẻ cho đến khi con đủ 6 tháng

+ Lao động nữ nhận nuôi con nuôi: nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi

+ Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con với số ngày cụ thể:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

5. Dưỡng sức sau sinh

- Điều kiện hưởng:

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ

- Thời gian hưởng: từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

- Mức hưởng: chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

6. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, Mọi vướng mắc của khách hàng có thể liên hệ đến số: 1900.6162 để được tư vấn/ Trân trọng cảm ơn

4. Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, Cho em hỏi. Em dự kiến sinh vào tháng 11/2018. Từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2018. Em đã đóng bảo hiểm tại công ty. Nếu đến giữa tháng 6 này công ty chấm dứt hợp đồng lao động với em trước thời hạn thì e có đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ ?
Mong luật sư tư vấn giúp em. E cảm ơn ạ.

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản năm 2018

Trả lời:

1. Về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với lao động nữ mang thai:

Khoản 3 Điều 155 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định như sau:

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì công ty đã vi phạm quy định trên, công ty buộc phải bồi thường và nhận lại bạn vào làm việc theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012. Tuy nhiên, nếu việc chấm dứt hợp đồng lao động do bạn có nguyện vọng thôi việc thì công ty không vi phạm quy định trên.

2. Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Các quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, mời bạn vui lòng tham khảo bài viết sau: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mới nhất ?

Xét trường hợp của bạn, bạn dự kiến sinh vào tháng 11 năm 2018. Bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động trong tháng 6 năm 2018. Vậy căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn sẽ được tính từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được vừa đủ 6 tháng. Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bạn đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

5. Tư vấn về chính sách bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận ?

Chính sách bảo hiểm thai sản có nhiều thay đổi sau tháng 07/2018, Công ty luật Minh Khuê giới thiệu những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/07/2018 để khách hàng tham khảo:

Tư vấn về chính sách bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận từ tháng 7 năm 2018 ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

TẤT TẦN TẬT NHỮNG KHOẢN TIỀN NHẬN ĐƯỢC KHI SINH CON!!!

Thứ nhất. TIỀN TRỢ CẤP THAI SẢN

Lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần MỨC LƯƠNG CƠ SỞ tại THÁNG SINH CON. (Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở).

- Trước 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng => Mức trợ cấp thai sản là: 2,6 triệu đồng

- Từ 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng => Mức trợ cấp thai sản là 2,78 triệu đồng.

Thứ 2. TIỀN DƯỠNG SỨC SAU SINH
Lao động nữ sau khi sinh con mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Trong đó, tối đa 10 ngày nếu lao động nữ sinh đôi trở lên; 07 ngày nếu sinh mổ; 05 ngày với các trường hợp khác.
Khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% MỨC LƯƠNG CƠ SỞ.

- Trước 1/7/2018, lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 390.000 đồng/ngày.

- Từ 1/7/2018, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng => Tiền dưỡng sức sau sinh bằng 417.000 đồng/ngày.


Tất tần tật những loại tiền bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận từ tháng 7 năm 2018 Lưu ý: Như vậy tiền trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức sau sinh phụ thuộc vào MỨC LƯƠNG CƠ SỞ mà pháp luật quy định.

Thứ 3. TIỀN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng. Mỗi tháng nghỉ được hưởng 100% MỨC BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ sinh. Có nghĩa là lương cơ sở có tăng hay giảm thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến tiền thai sản bạn được nhận mà phụ thuộc vào lương mà bạn dùng để tham gia bảo hiểm xã hội.

Tất tần tật những loại tiền bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận từ tháng 7 năm 2018 VÍ DỤ: Chị T tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2018 đến hết t6/2018 (6 tháng) với mức lương là 4.200.000đ/tháng. Sinh vào tháng 9/2018 và chị sinh thường nghỉ sau sinh 5 ngày. Như vậy tiền bảo hiểm thai sản chị T được hưởng như sau:
- Trợ cấp thai sản: 2 x 1,39tr = 2,78tr
- Tiền dưỡng sức sau sinh: 417.000 x 5 ngày = 2.085.000d
- Tiền thai sản:
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm 6 tháng truwóc khi nghỉ sinh là (4.200.000 x 6) : 6 = 4tr2
=> Tiền thai sản là 4tr2 x 6 = 25tr2
TỔNG: 30,065tr.

Tất tần tật những loại tiền bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận từ tháng 7 năm 2018 Nếu đi làm trước hạn:
Sau sinh bắt buộc phải nghỉ đủ tối thiểu 4 tháng mới được đi làm trở lại (nếu không muốn nghỉ hết 6 tháng). Khi đi làm trước thời hạn, ngoài tiền lương nhận được từ những ngày làm việc, lao động nữ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản đầy đủ cho đến khi đủ 6 tháng.

Tất tần tật những loại tiền bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận từ tháng 7 năm 2018 Về thời gian nghỉ phép
Được nghỉ tổng cộng 6 tháng trước và sau sinh. Trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Với những trường hợp đặc biệt thì cụ thể như sau:
- Đa thai: Nếu có con thứ 2 trở đi sẽ được tính thêm 1 tháng/ 1 bé vào thời gian nghỉ.
- Nghỉ thêm: Nếu có nhu cầu nghỉ thêm có thể xin nghỉ phép và không hưởng lương.
- Nếu là GIÁO VIÊN nghỉ thai sản dịp hè: Theo đúng quy định nhà nước, nếu giáo viên nghỉ đúng vào tháng hè thì được nghỉ bù thêm 2 tháng. Hiểu nôm na, người ta nghỉ thai sản 6 tháng thì giáo viên rơi vào trường hợp này sẽ được nghỉ 8 tháng, nhưng bảo hiểm sẽ không chi trả 2 tháng hè này nhé!

Xem cụ thể quy định của pháp luật mời bạn nhấn vào link sau: Tất tần tật những loại tiền bảo hiểm thai sản mà lao động nữ được nhận từ tháng 7 năm 2018 Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Trợ cấp thai sản khi sinh con tăng từ 1/7/2018 ?

Đây là một nội dung mới theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kí đã thông qua ngày 13/11/2017, tăng mức lương cơ sở lên 1.390.000 đồng; theo đó thì trợ cấp thai sản khi sinh con cũng sẽ tăng theo, cụ thể như sau:

Trợ cấp thai sản khi sinh con tăng từ 1/7/2018

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trợ cấp thai sản sẽ được chi trả khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện thai sản theo quy định: đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Trợ cấp thai sản chi các các khoản tiền sau:

1. Mức trợ cấp:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày

2. Trợ cấp một lần khi sinh:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con được áp dụng theo lương cơ sở, hiện nay mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1.300.000 đồng, tương đương với 2.600.000 đồng. Từ ngày 1/7/2018 thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên là 1.390.000 đồng, tương đương 2.780.000 đồng, tăng lên 180.000 đồng; như vậy trường hợp lao động nữ sinh con sau ngày 1/7/2018 sẽ có lợi hơn sinh con trước đó.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê