Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật lao động năm 2012

Quyết định số 959/QĐ-BHXH 

Nghị định số 03/2014./NĐ-CP

2. Cơ sở pháp lý

Thưa luật sư, tôi có một vấn đề như sau: công ty cho 1 nhân viên nghỉ việc vào năm 2008 nhưng người này khi nghỉ không lấy sổ bhxh mà sang công ty khác là việc và làm sổ mới.Sau đó năm 2013 quay lại làm việc công ty. Dù đã khai báo số sổ mới nhưng trên hệ thống bảo hiểm vẫn dùng số sổ cũ để đóng bảo hiểm . Nay NLĐ bị nghỉ việc 31/7 thì cty mới phát hiện ra sổ cũ đã mất và phải mất 2 tháng mới là xong sổ cho NLĐ. NLĐ đã thoả thuận miệng đồng ý làm lại sổ và không gộp sổ nhưng sau đó lại gọi cho tôi bảo muốn cty là nhanh, gộp sổ và phải xong trước 21/7 để là hồ sơ thất nghiệp nếu không cty phải bồi thường. Cty có trách nhiệm làm như vậy không ? Kính mong luật sư phân tích giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Căn cứ quy định tại điều 31, quyết định số 959/QĐ-BHXH quy định:

Điều 31. Cấp sổ BHXH

1. Cấp mới

1.1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.3. Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết. [...]"

Như vậy, trong trường hợp này thời gian cấp lại sổ BHXH đã mất không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp hơn cũng không quá 45 ngày làm việc. Do đó, bên công ty bạn vẫn có thể yêu cầu người lao động thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm được. 

Trách nhiệm ở đây thuộc về lỗi của bên công ty bạn vì để mất sổ BHXH của người lao động. Việc làm mất sổ mà gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người sử dụng lao động thì bên công ty bạn có trách nhiệm phải bồi thường. 

Dear Luật sư, Hiện tôi đang gần hết giai đoạn thử việc cho công việc hiện tại (2 tháng). Và gần tới ngày ký hợp đồng chính thức với công ty thì Nhân sự yêu cầu tôi ký 1 bản cam kết (chưa hề nói với tôi lần nào kể từ ngày tôi bắt đầu nhận việc tới nay) với nội dung : "nếu thôi việc trước thời hạn 3 năm sẽ phải hoàn trả chi phí tuyển dụng và đào tạo". Tôi đã trao đổi với Nhân sự thì lý do được đưa ra là : 1/ Làm việc 3 năm vì theo chu trình làm việc năm thứ 1 là học tập, năm 2 là đóng góp, năm 3 là phát triển. Do đó 3 năm mới đủ để đóng góp với công ty. 2/ Ngoài ra, "trong năm thứ 1 làm việc với công ty tôi không được hưởng chế độ nghỉ phép có lương" vì lý do là chưa có đóng góp gì cho công ty. 3/ Vì khi tuyển tôi vô theo kênh tuyển qua một công ty việc làm khác nên tôi phải chịu trách nhiệm hoàn trả chi phí tuyển dụng. Tuy nhiên, việc tuyển qua kênh nào là do công ty lựa chọn chứ tại sao người lao động như tôi phải chịu trách nhiệm bồi hoàn? Và khi tuyển tôi vô cũng chưa bao giờ nói với tôi về vấn đề này. 4/ Đối với chi phí đào tạo, công ty không đưa ra vì cho tới hiện nay vẫn chưa hề có 1 chương trình đào tạo nào cả. Hiện tôi không biết Luật lao động có đề cập tới những vấn đề này hay không? Kính nhờ Luật sư giúp tôi.

- Thứ nhất: vấn đề nghỉ hưởng có lương

Căn cứ quy định tại điều 116, Luật lao động năm 2012 quy định: 

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương"

Căn cứ quy định trên, người lao động được nghỉ việc riêng nếu thuộc các trường hợp trên thì vẫn được hưởng lương bình thường. Do đo, việc công ty quy định đối với nhân viên chính thức của năm đầu tiên dù nghỉ việc riêng mà thuộc các trường hợp trên nhưng không được hưởng lương là trái quy định của pháp luật. 

- Thứ hai: Đối với vấn đề về chi phí tuyển dụng thì quy định như sau:

Căn cứ tại khoản 6, điều 7, nghi định số 03/2014/NĐ-CP quy định:

" Điều 7. Thủ tục, trình tự tuyển lao động [...]

6. Người sử dụng lao động chi trả các chi phí cho việc tuyển lao động và được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh các khoản chi phí sau đây: 
a) Thông báo tuyển lao động; 
b) Tiếp nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động; 
c) Tổ chức thi tuyển lao động; 
d) Thông báo kết quả tuyển lao động. 
Trường hợp tuyển lao động thông qua tổ chức dịch vụ việc làm thì người sử dụng lao động phải thanh toán tiền phí dịch vụ việc làm về tuyển lao động cho tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật" 

Như vậy, theo quy định trên nếu việc tuyển dụng này thông qua công ty việc làm do bên công ty bạn hợp tác với bên công ty việc làm thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền tuyển dụng này. Trường hợp bạn tuyển dụng thông qua tổ chức việc làm thì bạn phai thanh toán tiền chi phí dịch vụ cho bên công ty tổ chức việc làm. 

- Thứ ba: Chi phí đào tạo

Căn cứ quy định tại điều 62, Luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài".

Như vậy, trong trường hợp này nếu có hợp đồng đào tào nghề giữa hai bên và có thỏa thuận về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo thì bạn mới phải thực hiện.

Hiện tại em đã nghỉ việc tại công ty A được thời gian là hơn 2 năm. Công ty A trước em làm việc được 63 tháng và công ty đóng trên địa bàn Hà Nội. Nay em đã về quê (Ninh Binh) vậy em muốn hỏi làm thủ tục như thế nào để được tất toán bảo hiểm ạ ?

Trường hợp của bạn nếu bạn không có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội tiếp thì bạn có thể làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Căn cứ quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.". 

Như vậy, hồ sơ bạn cần gồm có: Sổ bảo hiểm xã hội; Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

Nộp tại Cơ quan bảo hiểm nơi bạn đăng ký thường trú hoặc tại cơ quan bảo hiểm nơi công ty bạn đóng trụ sở. 

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày hồ sơ đủ điều kiện. 

Chào luật sư! tôi có câu hỏi như sau: Tôi tham gia bảo hiểm năm 2008 được 2 tháng và nghỉ việc không đóng nữa.Tôi đã lấy lại sổ BH và một tờ rời,nhưng do tôi làm mất nên khi tôi nghỉ việc ở công ty mới này( có đóng bảo hiểm) rút sổ bảo hiểm ra thì bảo hiểm yêu cầu tôi phải có tờ rời từ năm 2008 thì mới chốt sổ cho tôi. Vậy tôi xin hỏi bảo hiểm yêu cầu thế có đúng k? nếu đúng thì tôi phải làm thế nào để rút được sổ bảo hiểm ra? Cám ơn Luật Sư.

Căn cứ quy định của Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

Điều 35. Cơ quan BHXH tỉnh/huyện

[....]

e) Trường hợp người tham gia giải quyết chế độ BHXH một lần có thời gian đóng BHTN chưa hưởng, thì cấp lại bìa sổ kèm theo tờ rời ghi quá trình đóng BHTN chưa hưởng, số sổ BHXH lấy theo số sổ BHXH đã cấp.

g) BHXH huyện nơi chi trả cuối cùng thực hiện xác nhận lại tổng thời gian đóng BHXH, BHTN khi người lao động kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

h) Cấp Tờ rời sổ BHXH đối với trường hợp người tham gia đã giải quyết chế độ BHXH cóđiều chỉnh quá trình đóng BHXH. [...]

Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

1. Cấp sổ BHXH lần đầu: Người tham gia BHXH, BHTN được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH.

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng hoặc đã giải quyết chế độ BHXH có điều chỉnh quá trình đóng BHXH.

[....]

5. Xử lý một số tình huống trong công tác cấp sổ BHXH

5.1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

5.2. Một số sổ BHXH được cấp cho 2 hay nhiều người thì cơ quan BHXH giữ lại số sổ BHXH đã cấp cho người có thời gian tham gia BHXH sớm nhất, các sổ BHXH còn lại thực hiện thu hồi và cấp lại theo số sổ mới. Trường hợp người tham gia BHXH sau đã giải quyết chế độ BHXH thì tất cả các sổ còn lại cấp lại theo số sổ BHXH mới.

5.3. Trường hợp người tham gia chỉ mất hoặc hỏng 01 hoặc một số tờ rời: Giám đốc BHXH quyết định việc in lại các tờ rời bị mất hoặc in lại tờ rời từng giai đoạn bị mất và phải đảm bảo đầy đủ thời gian, mức đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN chưa hưởng các chế độ của người lao động [...]"

Trong trường hợp này vì bạn làm mất tờ rời thì bạn có thể xin cấp lại tờ rời theo quy định trên để thực hiện việc hưởng bảo hiểm xã hội. Thủ tục cấp lại tờ rời tương tự thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm. 

Tôi đang làm cho một công ty xây dựng, làm việc dc 2 tháng nhưng do chỗ quen biết vẫn chưa ký hợp đồng lao động. Gần cuối tháng thứ 3 tôi nhận được tin nhắn sếp gửi tôi không phù hợp làm việc tại công ty nữa. Tôi cũng đồng ý với quyết định đó, nhưng phần lương làm gần một tháng bên công ty không thanh toán cho tôi. Trường hợp này tôi phải làm sao. Cảm ơn luật sư

Căn cứ quy định tại Luật lao động năm 2012 như sau:

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận"

Như vậy, trường hợp của bạn là thử việc không đạt yêu cầu. Tuy nhiên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động công ty không thanh tóa phần lương trong thời gian bạn làm tháng thứ 3 là trái với quy định của pháp luật. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của mình bạn có thể làm đơn khiếu nại yêu cầu công ty giải quyết. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê