Vậy để được hưởng bảo hiểm một lần cần lưu ý những nội dung gì: Khi nào thì được hưởng và cách tính được tính như thế nào?

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

1.  Đối tưởng hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

  • Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Cán bộ, công chức, viên chức;

Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

  • Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

- Đối với người lao động nghỉ hưu: Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

- Đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội; 

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: 

 Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. 


Các bệnh, tật khác có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

- Ra nước ngoài để định cư.

3. Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm có các tài liệu sau:

- Sổ BHXH

- Đơn đề nghị hưởng Trợ cấp BHXH 1 lần, có thể tham khảo mẫu đơn sau:  Mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần bản cập nhật mới nhất

- CMND, sổ hộ khẩu hoặc tạm trú để đối chiếu

4. Cơ quan và thời gian giải quyết hồ sơ:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.

5. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

 Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

6. Cách tính tiền hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần

Tiền bảo hiểm xã hội một lần = (1,5 x BQTL x  thời gian ham gia bảo hiểm trước năm 2014) + (2 x BQTL x thời gian tham gia bảo hiểm sau năm 2014).

Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm.

Trong đó:

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được tính theo công thức:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Chị Trần Thị N, làm tại Công ty TNHH AFA từ tháng 4/2017 đển tháng 11/2018, mức lương đóng bảo hiểm xã hội mà chị tham gia như sau:

Từ tháng 4/2017- tháng 12/2017 = 4.012.500 đồng

Từ tháng 1/2018- tháng 11/2018 = 4.258.600 đồng

Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần cho Chị N.

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm =

      (9 x 4.012.500) + (11 x 4.258.600)

21 tháng

= 3.950.338

Bảo hiểm xã hội một lần = (3.950.338 x 2 x 2) = 15.801.352

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề Điều kiện hưởng và cách tính bảo hiểm xã hội một lần năm 2018; mọi thông tin cần tư vấn khách hàng hãy liên hệ tới tổng đài 1900.1940

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật MInh Khuê.