Luật LĐ mới 18/6/2012 ra đời và có hiệu lực từ 01/5/2013. Luật này quy định: "Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn."  nhưng đợt tháng 8-10 năm 2013 vừa qua, có khoảng 20 trường hợp giáo viên và nhân viên đã có thời gian làm việc trên 2 năm, có nghĩa là họ đã ký Hợp đồng lao động từ 2-5 lần trở lên (vì trước đây là ký theo Luật cũ nên ký theo năm 1, cứ hết 1 năm là họ lại ký tiếp Hợp đồng lao động với UBND huyện). Giờ theo Luật mới thì đáng lý những người này phải được ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nhưng đợt vừa rồi mình đã tham mưu cho UBND huyện ký Hợp đồng cho những người này là Hợp đồng có thời hạn 1 năm, tức là sai theo Luật Lao động mới.

Tháng 01/2014, UBND huyện có ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ là cơ quan ký Hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên, chứ không phải là UBND huyện như trước (trước đây Phòng Nội vụ tham mưu Hợp đồng lao động cho UBND huyện để UBND huyện ký kết Hợp đồng lao động đối với người lao động).   

Bây giờ mình muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp mình là trường hợp 20 giáo viên, nhân viên trên thì phải giải quyết như thế nào? Vì thời hạn của những Hợp đồng lao động đó thì vẫn còn khoảng 2-4 tháng nữa mới hết.

Giờ mình làm Phụ lục Hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn 01 năm  trong Hợp đồng đó thành Hợp đồng lao động không xác định thời hạn được không? Và bên Phòng Nội vụ hay cơ quan Phòng giáo dục và Đào tạo sẽ làm Phụ lục Hợp đồng lao động? Tại vì lúc mình làm sai là thuộc chức năng của bên Phòng Nội vụ, giờ theo quy định mới thì Phòng Giáo dục sẽ ký HĐLD, Phụ lục Hợp đồng lao động.

 Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: Nguyen Nga

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật theo hợp đồng lao động ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 nay đã hết hiệu lực có quy định: “…Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng không xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”

Và tại đoạn 2 khoản 2 Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 có quy định:“Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”

Như vậy, theo cả quy định của luật mới và luật cũ thì người sử dụng lao động chỉ được phép ký với người lao động 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn, nếu sau đó người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do đó, trường hợp Phòng Nội vụ ký từ 3 lần trở lên hợp đồng lao động xác định thời hạn với 20 giáo viên, nhân viên là đã giao kết không đúng hợp đồng lao động. Đây là hành vi vi phạm về giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền “Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động” (điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Điều 35 Bộ luật lao động 2012 quy định:

 “1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.”

Do đó, để đảm bảo hợp đồng đúng pháp luật thì cần phải sửa đổi bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Tuy nhiên, trong trường hợp này khi có sự thay đổi về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên từ UBND huyện sang Phòng Giáo dục và Đào tạo thì bạn nên lựa chọn việc thỏa thuận với 20 giáo viên, nhân viên về việc ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động trong trường hợp này thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;